دوره و شماره: دوره 20، شماره 4 - شماره پیاپی 61، اسفند 1390 
جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران

زهرا پیشگاهی‌فرد؛ علی صادقی؛ محمدباقر قالیباف؛ مهدی پورطاهری


کارکردهای الگوی توسعه

زهرا میراحسنی؛ سعید غلامی نتاج؛ محمدباقر نوبخت