راهنمای نویسندگان

 

  • · شیوه آمادهسازی و ارسال

١. ساختار حداکثری مقاله شامل ارکان زیر است که در بعضی از مقالات به تناسب نوع روش کیفی یا کمی تغییر مقتضی بلامانع خواهد بود:

چکیده (انگلیسی و فارسی)، واژگان کلیدی، مقدمه و بیان مسئله، اهداف و پرسش‌های تحقیق، فرضیات، پیشینه تحقیق، ملاحظات نظری (شامل تعریف مفاهیم و مبانی نظری) یا چارچوب نظری، روش تحقیق، یافته‌های تحقیق، نتیجه‌گیری، پیشنهادها و توصیه‌ها، یادداشت، فهرست منابع (فایل پیوست را از اینجا ملاحظه کنید)

2. مقاله ارسالی باید معیار مقاله علمی‌پژوهشی را داشته و به‌گونه‌ای نسبت به مطالب موجود نوآوری داشته باشد.

3. چکیده‌ حداکثر دارای 300 واژه و دربردارنده‌ عنوان و موضوع مقاله، روش و مهم‌ترین نتایج تحقیق، به همراه فهرستی از واژگان کلیدی (حداکثر 10 واژه)، به فارسی و انگلیسی ضمیمه‌ مقاله شود.

4. عناوین اصلی مقاله با اعداد 1، 2 و... مشخص گردد. عناوین فرعی در سطر مجزایی به‌صورت 1-1.، 1-2. و... نشان داده شوند. عناوین جزیی‌تر از سر سطر آغاز و با دیگر مطالب در یک سطر آورده شوند و با ارقام‌ 1-1-1.، 1-1-2. و... مشخص شوند.

5. عناوین جداول به‌صورت روشن و گویا در ابتدای جدول ذکر شود. نشانی جداول اقتباسی در ذیل آنها داده شود.

6. تصاویر و یا نمودارها مجزا از جداول شماره‌گذاری شوند.

7. ارجاع منابع در متن مقاله و به روش درون‌متنی در داخل پرانتز به شکل زیر آورده شود:

7-1. منابع فارسی: (نام‌خانوادگی‌ مؤلف، سال نشر، جلد، صفحه)؛ مثال: (ولایتی، 1393، ص 1).

7-2. منابع لاتین: (صفحه، جلد، سال نشر، نام‌خانوادگی مؤلف)؛ مثال: (Morgan,1965,p.71).

7-3. تکرار ارجاع یا اسناد مانند نوبت اول بیان شود و از کاربرد کلمات همان، پیشین و... (Ibid.,…) خودداری شود.

نکته تاکیدی:

منابع مقاله به روش APA تنظیم می‌گردند و با استفاده از نرم افزار Endnote و یا ورد 2010 به بعد با استفاده از گزینه References در منوی بالای ورد و سپس انتخاب گزینه  Style: APA باشد و به هیچ عنوان ارجاعات درون متن و نیز منابع و مآخذ مقالات به صورت دستی وارد نشود.

لطفا برای دریافت راهنمایی بیشتر اینجا کلیک کنید.

راهنمای درج اتوماتیک منابع را از اینجا دریافت کنید

7-4. چنانچه از نویسنده‌ای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.

8. معادل انگلیسی اسامی‌خاص یا اصطلاحات در پایین هر صفحه آورده شود.

9. توضیحات اضافی، در انتهای مقاله در بخش پانوشت‌ها درج گردد. ارجاع و اسناد مطالب در پانوشت‌‌ها مانند متن مقاله، مطابق روش درون‌متنی خواهد بود.

10. فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین، به‌طور جداگانه و مطابق نگارش کتابنامه به‌صورت زیر ارائه شود:

* کتاب: نام‌خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ)، نام کتاب (ایرانیک و سیاه)، نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، جلد.

* مقاله مجله: نام‌خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ)، نام مقاله، نام مجله (ایتالیک،‌ایرانیک و سیاه)، شماره مجله، صفحه.

* مقاله دایرهًْ المعارف: نام‌خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ)، نام مقاله، نام دایرهًْ المعارف (ایرانیک،‌ایتالیک و سیاه)، (جلد، صفحه)، محل نشر: نام ناشر.

* مقاله روزنامه: نام‌خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ، روز، ماه، سال)، عنوان مقاله، نام روزنامه (ایرانیک و سیاه)، شماره‌ صفحه.

* مقاله وب سایت: نام‌خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ)، نام مقاله (ایرانیک و سیاه)، بازیابی شده در تاریخ (تاریخ بازیابی به ترتیب روز، ماه، سال)، نام ناشر سایت، آدرس سایت.

11. بخش نتیجه‌گیری و جمع‌بندی مطالب جزء الزامی‌مقاله می‌باشد.

12. هر گونه سپاسگزاری از افراد یا مؤسسات در پایان مقاله قبل از پانوشت‌ها آورده شود.

13. حجم مقالات کمتر از 16 صفحه 300 کلمه‌ای و بیشتر از 25 صفحه نباشد.

١4. نویسنده به همراه مقاله، یادداشتی مبنی بر‌اینکه مقاله خود را جهت چاپ به مجله دیگری نسپرده است، ارسال نماید. در غیر‌این صورت «راهبرد» از ارسال مقاله به داوری معذور خواهد بود.

١5. در صورتی که نویسنده دانشجو باشد، نامه همکاری استاد خود را در مقاله با امضای‌ایشان، به پیوست ارسال نماید.

16. مقالات ارسالی عودت داده نمی‌شود.

  • · داوری و چاپ

1. مقاله دریافتی نخست توسط هیئت تحریریه راهبرد مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورتی که مناسب چاپ تشخیص داده شود، برای ارزیابی به سه نفر از داوران صاحب نظر، ارسال خواهد شد.

2. هیئت تحریریه راهبرد در قبول و یا رد و نیز حک و اصلاح مقالات آزاد و از عودت آنها معذور است.

3. مسئولیت مطالب مقالات از هر نظر، بر عهده نویسنده است.

 

  • · نحوه ارسال

 

ارسال و پی گیری مقاله:

 ذکر مشخصات کامل شامل میزان تحصیلات، رتبه و پایه علمی، محل کار، شماره تماس، آدرس، صندوق پستی و پست الکترونیک الزامی‌است.