استفاده از موازین بنیادین حق شرط در سند تأسیس سازمان‌های بین‌المللی با تکیه بر کنوانسیون حقوق معاهدات

نویسنده

چکیده

دیرزمانی دولت‌ها به عناون اصلی‌ترین بازیگران حقوق بین‌الملل بر تمامیت و یکپارچگی معاهدات اصرار ورزیده و تغییر در هر کلمه‌ای از یک معاهده دو یا چندجانبه را نیازمند توافق و اجماع تمامی اعضا قلمداد می‌کردند. با گسترش فضای همکاری و تعامل در روابط چندجانبه کشورها، ایجاد و توسعه کمّی و کیفی سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و از سویی دیگر تلاش در جهت جذب حداکثری دولت‌ها در پیوستن به معاهدات قانون‌ساز به‌ویژه معاهدات حقوق بشری و یا معاهدات تأسیس سازمان‌های بین‌المللی، موضوع حق شرط مطرح و از سوی جامعه حقوقدانان بین‌المللی تحت شرایطی مورد پذیرش قرار گرفت. در برخی از موارد چون اعمال این حق در معاهدات مؤسس سازمان‌های بین‌المللی به‌کارگیری این حق با ابهاماتی روبه‌رو می‌باشد که این مقاله به گوشه‌ای از آن می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Fundamental Criteria of the Reservation Right in Statutes of International Organizations with Emphasis on Vienna Convention on the Law of Treaties

چکیده [English]

Governments were the main players in international law for a long time;
and insisted on the integrity of international treaties and believed that;
changing every word of a bilateral or multilateral treaty would be only;
possible through collective agreement and consensus of all members. As a;
result of more cooperation and interaction in multilateral relations among;
governments, as well as establishment and quantitative and qualitative;
development of regional and international organizations, and also as a result;
of efforts made to encourage accession of more governments to;
international conventions, especially human rights conventions or statutes of;
international organizations, the issue of the right to reservation has been;
recognized by the community of international legal experts under specific;
conditions. In some cases, application of this right to statutes of;
international organizations is surrounded by ambiguities which constitute;
the main subject of the present study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reservation right
  • international organization
  • statute
  • custom
  • judicial procedure