اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 667
تعداد پذیرش 100
تعداد عدم پذیرش 460

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 100
تعداد مشاهده مقاله 111388
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 27253
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 47 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 58 روز
درصد پذیرش 15 %