مبارزه برای شناسایی: عنصر مفقوده در تحلیل روابط بین‌الملل

نویسنده

چکیده

در حالی‌که پارادایم‌های مسلط جریان اصلی نظریه‌پردازی در روابط بین‌الملل از مفهوم شناسایی به معنای نیاز به دیده‌شدن و مورد پذیرش واقع‌شدن غفلت کرده‌اند، مبارزه برای شناسایی به عنوان سازوکار تحلیلی توانسته است شناخت بهتری از رفتار دولت‌ها و ساختار انگیزشی آنان به دست دهد. مبارزه برای شناسایی در روابط بین‌الملل بدین معناست که بازیگران بین‌المللی در راستای تحقق نیازهای شناسایی خود رفتار می‌کنند. این نیازها می‌توانند از شناسایی به عنوان حاکمیت برابر تا تلاش برای شناخته‌شدن ویژگی‌های خاص را در برگیرند. بازیگران بین‌المللی تلاش می‌کنند تا هویت و جایگاه آنان مورد شناسایی قرارگیرد تا حس عمیق‌تری از عزت نفس به دست آورند و احساس رضایت کنند. در این نوشتار بر مبنای یافته‌های پژوهشی موجود در مورد مبارزه برای شناسایی در روابط بین‌الملل، چیستی مفهوم شناسایی بررسی می‌شود و سپس مبارزه برای شناسایی در روابط بین‌الملل و شرایط یا بافتی که مبارزه برای شناسایی در آن رخ می‌دهد، یعنی فرهنگ‌های آنارشی مورد توجه قرار می‌گیرد. در انتها نگارنده با به کارگیری نظریه هویت اجتماعی برای تبیین چگونگی وقوع مبارزه برای شناسایی، درک بهتری از رفتار قدرت‌های متوسط ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Struggle for Recognition: A Missing Motivation in International Relations

چکیده [English]

While mainstream paradigms for theorization in international relations;
have shown disregard for the concept of recognition as the need to be seen;
and accepted, struggle for recognition as an analytical mechanism, has;
provided better understanding of behavior of governments and their;
motivational structure. The struggle for recognition in international relations;
means that international players behave on the basis of their various needs;
to be recognized. Those needs may range from recognition as a sovereign;
state to struggle for being recognized for special characteristics.;
International players, thus, try to have their identity and position recognized;
in order to have a deeper sense of self-confidence, dignity and contentment.;
This paper relies on research findings on the struggle for recognition in;
international relations to review the nature of the concept of recognition;
before focusing on the struggle for recognition in international relations and;
conditions under which that struggle takes place. At the end, the author;
resorts to Social Identity Theory (SIT) in order to expound quality of the struggle for recognition and provide better understanding of the behavior of;
middle-ranking powers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • theory of international relations
  • struggle for recognition
  • Social
  • Identity Theory
  • middle powers
  • Position