رژیم حقوقی بهره‌برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس از منظر حقوق بین‌الملل

نویسندگان

چکیده

منابع طبیعی مشترک منابعی هستند که در حالت طبیعی و بدون دخالت انسان از مرزهای زمینی یا دریایی یک کشور عبور می‌کنند و وارد قلمرو کشور دیگر می‌شوند. در عین حال، اصطلاحاتی چون منابع طبیعی فرامرزی و منابع طبیعی بین‌المللی برای تبیین این مفهوم به کار می‌روند. این واژگان در کلیت خود شامل منابع طبیعی واقع در مناطق مورد اختلاف کشورها نیز می‌شوند. اگرچه حقوق بین‌الملل حق حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی واقع در فلات قاره را به رسمیت شناخته است، اما در خصوص منابع طبیعی مشترک بین دو یا چند دولت، خلأ حقوقی قابل توجهی وجود دارد. با وجود این، رویه دولت‌ها و مراجع بین‌المللی و دکترین حقوقی حاکی از وجود یک قاعده حقوقی شکلی بر مبنای همکاری دولت‌های ذی‌ربط در بهره‌برداری از این منابع است. رویه دولت‌های ساحلی خلیج فارس نیز حاکی از تثبیت قاعده همکاری است. با وجود حدود ده میدان نفت وگاز مشترک بین ایران و همسایگان خود در خلیج فارس، به دلایل مختلف بهره‌برداری از آنها به صورت یک‌جانبه صورت می‌گیرد که در جهت منافع اقتصادی ایران نیست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Law and the Legal Regime Governing Exploitation of Joint Oil and Gas Fields in the Persian Gulf

چکیده [English]

Joint natural resources are those which naturally and without human;
intervention cross land or sea borders of a country and enter another;
country’s territory. Such terms as cross-border natural resources and;
international natural resources are used to elucidate this concept. This term;
also applies to all natural resources located in territories that are subject of;
dispute between various states. Although international law has recognized;
sovereign rights of states on the natural resources located in the continental;
shelf, there is considerable legal void as to joint natural resources which are;
shared by two or several states. However, the common procedure used by;
states and international bodies as well as the existing legal doctrine have;
pointed to a legal rule which is based on cooperation among concerned;
states in exploiting such resources. The procedure used by littoral states of;
the Persian Gulf is an example of that rule. Although there are about ten;
joint oil and gas fields between Iran and its neighboring countries in the;
Persian Gulf, for various reasons, most of them are being exploited;
unilaterally, which is not compatible with the economic interests of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • joint natural resources
  • oil and gas
  • joint development
  • Unification
  • demarcation of marine borders