عوامل مؤثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر

نویسندگان

چکیده

دریاچه خزر بزرگ‌ترین دریاچه جهان بین آسیا و اروپا واقع شده و فاقد اتصال طبیعی به اقیانوس‌ها و دریاهای جهان است. تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی در سال 1991، دریای خزر به عنوان یک دریای ایرانی ـ شوروی شناخته می‌شد و طبق معاهدات فی‌مابین دو کشور که در سال‌های 1921 و 1940 منعقد گردیده بود، عرصه دریایی مشترک دو کشور محسوب می‌شد. به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور سه کشور جدید یعنی قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در مجاورت این دریا، عملاً دریای خزر توسط پنج کشور احاطه شد و از اینجا بود که اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و چگونگی بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر دریا پدید آمد. بر اساس مذاکراتی که در سال‌های پس از فروپاشی شوروی انجام گرفته، روش‌های مختلفی جهت تقسیم دریای خزر پیشنهاد شده که تاکنون هیچ کدام از آنها مورد توافق قرار نگرفته است. ویژگی‌های جغرافیایی دریای خزر، دارا بودن قابل توجهی منابع نفت و گاز، به‌علاوه حضور قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، موجب شکل‌گیری دیدگاه‌های مختلفی در مورد چگونگی مالکیت دریای خزر و تعیین خطوط مرزی شده است. در این مقاله کوشش می‌شود با رویکرد توصیفی – تحلیلی، موضع‌گیری‌های کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد رژیم حقوقی این دریا پس از فروپاشی شوروی بررسی شود و با توجه به این موضع‌گیری‌ها، عوامل مؤثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر مشخص گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Preventing Determination of Sea Borders among Caspian Sea Littoral States

چکیده [English]

Caspian Sea is the world’s largest lake; located between Asia and;
Europe and has no natural connection to oceans and free seas. Before the;
collapse of the Soviet Union in 1991, Caspian Sea was divided between Iran;
and the Soviet Union and was known as a joint sea according to bilateral;
treaties signed by Tehran and Moscow in 1921 and 1940. Following the;
collapse of the Soviet Union and emergence of three new states;;
Kazakhstan, Turkmenistan, and Azerbaijan, Caspian Sea was practically;
surrounded by five states. This was the beginning of differences over legal;
regime of the Caspian Sea and how to the exploit the seabed and;
underground resources of the sea. According to negotiations which were;
carried out after collapse of the Soviet Union, various methods were;
proposed to divide the Caspian Sea none of which has been accepted by all;
littoral countries yet. Geographical characteristics of the Caspian Sea,;
existence of huge oil and gas resources, in addition to presence of regional;
and transregional powers have given rise to various viewpoints on the;
territorial waters in Caspian Sea and determination of sea borders. This;
paper discusses the legal regime of the Caspian Sea after collapse of the;
Soviet Union through a descriptive – analytical approach and in view of the;
aforesaid facts, explains factors which have been effective in preventing;
determination of sea borders among littoral countries of the Caspian Sea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • legal regime of the Caspian Sea
  • closed sea
  • Border
  • Geopolitics
  • Geo-economics