عوامل مؤثر در سیاستگذاری آموزش عالی با رویکرد اصل 44

نویسندگان

چکیده

امروزه و در اکثر کشورها، افزایش تعداد دانشگاه‌ها و جمعیت دانشجویی، دولت‌ها را از تأمین بودجه و امکانات لازم برای دانشگاه‌ها ناتوان ساخته است؛ لذا دانشگاه‌ها برای انجام برنامه‌ها و تحقق اهداف خود تلاش می‌کنند روش‌های مختلفی برای تأمین هزینه‌های خود به کار گیرند، بدون آنکه از مسیر اصلی خود که تولید علم و دانش است، منحرف شوند. در این راستا، خصوصی‌سازی به عنوان یک سیاست گسترش آموزش عالی و نیز تحقق استقلال مالی دانشگاه‌ها به حساب می‌آید که می‌تواند دارای آثار و نتایج مثبت و همچنین عواقب منفی باشد. هدف این مطالعه، شناسایی مهم‌ترین آثار خصوصی‌سازی دانشگاه‌های دولتی در ایران است. بدین منظور پس از بررسی مباحث نظری، کوشش می‌شود تا به دو سؤال اساسی پاسخ داده شود: مهم‌ترین تبعات خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران چه می‌تواند باشد و چه راهکارهایی را می‌توان جهت حذف و یا کاهش آثار منفی آن به کار برد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که آثاری چون افزایش فشار اقتصادی به طبقات پایین‌تر جامعه و طبقاتی‌شدن آموزش به نفع طبقات بالای جامعه، افزایش استقلال دانشگاه‌ها و ایجاد انعطاف بیشتر در مدیریت دانشگاه‌ها و ارتقای وضعیت علمی در نظام آموزش عالی بنا بر نظرات کارشناسان دارای اهمیت بیشتری است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Higher Education Policies with an Approach to Article 44 of the Constitution

چکیده [English]

Today and in most countries, governments are not able to provide;
universities with needed fund and facilities as a result of the growing;
number of universities and their students. Therefore, to achieve their goals,;
universities look for different ways of funding their programs without;
diverting from their main path of producing science and knowledge.;
Privatization is, thus, regarded as a policy for development of the higher;
education and ensuring financial independence of universities which can;
have positive and negative effects. The goal of this study is to identify the;
most important consequences of privatization of state-run universities in;
Iran. Following a theoretical discussion, two basic questions are posed and;
answered: 1) What are the most important consequences of the privatization;
of the higher education in Iran? and 2) What can be done to eliminate or;
reduce negative impacts of privatization? Research findings show that;
experts consider higher economic pressure on lower classes and emergence;
of class-oriented higher education in favor of the upper classes, increased;
independence of universities and higher flexibility of their managements, as;
well as promotion of the scientific status of the higher education are the;
most important consequences of privatization in this sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • Higher education
  • Article 44 of the Constitution
  • Labor Law
  • structural changes
  • Industrialization
  • Economic
  • Development