کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی جایگاه محیط زیست در ابزارهای حکمرانی ایران

دوره 32، شماره 2، شهریور 1402

10.22034/rahbord.2023.423943.1614

محسن سلیمانی روزبهانی؛ افشین دانه کار؛ علی باقری


چشم‌اندازی بر راهبردی شدن مناسبات جمهوری اسلامی ایران و پاکستان

دوره 30، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 761-789

هادی غلام نیا؛ سعید پیرمحمدی؛ مرتضی یحیایی خارکشی


مفهوم راهبرد مقاومت فعال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 30، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 101-127

رضا انصاری بارده؛ مهدی جاودانی مقدم


تأثیرپذیری ژئوپلیتیکی منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از رقابت ناتو و سازمان همکاری شانگهای در آسیای مرکزی

دوره 29، شماره 3، مهر 1399، صفحه 103-136

حبیب الله جمشیدی؛ حجت مهکویی؛ مهناز گودرزی؛ مهدی مومنی


راهبرد و الگوی رفتاری روسیه در تقابل ایران و رژیم صهیونیستی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 5-33

جواد شفقت‌نیا آباد؛ علی اکبر جعفری


آسیب‌شناسی موانع یکپارچه‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی دولت الکترونیک در ایران

دوره 26، شماره 2، شهریور 1396

صدیقه محمداسماعیل؛ علی خیشوند؛ فاطمه نوشین‌فرد؛ فهیمه باب‌الحوائجی


تحول فناوری موشکی و راهبرد دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران

دوره 26، شماره 2، شهریور 1396

سحر پیرانخو؛ فریبرز ارغوانی پیرسلامی


ساختار منعطف، کلید موفقیت دی- 8 در آینده پیش رو

دوره 25، شماره 2، شهریور 1395

سهراب شهابی؛ شیدا نعمت‌اللهی


هویت، سیاست و زیست‌جهان

دوره 24، شماره 2، مهر 1394

احسان کاظمی؛ محسن جمشیدی


شناسایی و تحلیل جایگاه و ارتباطات مالی نهادهای فعال در حوزه نانو تکنولوژی ایران

دوره 24، شماره 1، تیر 1394

حنانه محمدی کنگرانی؛ دیبا غنچه‌پور؛ علی خواجه‌نایینی؛ کیومرث اشتریان


سنجش مسئولیت نهادهای فعال در حوزه نانوتکنولوژی ایران در ایفای کارکردهای حکمرانی

دوره 23، شماره 3، دی 1393

صفیه سادات هاشمی؛ علی خواجه‌نایینی؛ کیومرث اشتریان


ایران و مدل‌های تحریم: ممانعت از دسترسی به منابع

دوره 22، شماره 3، آذر 1392

زهرا توحیدی؛ محسن شریعتی‌‌ نیا