شناسایی و تحلیل جایگاه و ارتباطات مالی نهادهای فعال در حوزه نانو تکنولوژی ایران

نویسندگان

چکیده

انواع مختلفی از تبادلات میان نهادهای فعال در عرصه تکنولوژی وجود دارد. این پژوهش با تمرکز بر تبادلات مالی و با انتخاب حوزه نانو تکنولوژی قصد دارد که ضمن شناسایی شبکه ارتباطات مالی میان نهادهای فعال این حوزه در ایران، کانون‌های قدرت انفرادی و گروهی در شبکه را معرفی کرده و همچنین ارتباطات میان این نهادها را مورد بررسی قراردهد. روش مورد استفاده در پژوهش تحلیل شبکه‌ای بوده و جمع آوری داده‌ها نیز از طریق توزیع پرسش‌نامه میان نهادهای مذکور صورت پذیرفته است. نتایج نشان می‌دهد که بازیگران مرکزی شبکه به ترتیب عبارتند از: ستاد توسعه فناوری نانو، مؤسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار، صندوق توسعه فناوری نانو، آزمایشگاه کفا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران. همچنین نهادهای سیاست‌گذار، قدرتمندترین گروه شبکه است. بیشترین ارتباط مالی نیز میان 3 جفت گروه شرکت‌های تولید محصولات نانو و نهادهای مالی، شرکت‌های تولید تجهیزات نانو و نهادهای مالی و در نهایت آزمایشگاه‌های نانو و نهادهای رگولاتوری برقراراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Interactions in the Area of Nanotechnonology of Iran; Application of Network Analysis for Identification of The Agent-Network

چکیده [English]

The purpose of this article is to study and analyze the status of financial exchange among the main agents in the area of nanotechnology in Iran through a quantitative study of their relationships by using the network analysis method. Identifiying financial exchange networks and the subsequent disclosure of influential agents as well as understanding strong and weak points regarding the relationship between the agents involved in this area is the final conclusion of this research. The research findings at the level of individual agents reflected the high centrality of Iran Nanotechnology Initiative Council as the main agent-network in this field. Nanotechnology in the current situation of Iran has not sufficiently entered the commercialization phase because the institutions established by the government to develop this technology have much more prominence in network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanotechnology
  • Network analysis
  • financial exchange
  • agent-network
  • Iran