ساختار منعطف، کلید موفقیت دی- 8 در آینده پیش رو

نویسندگان

چکیده

ایجاد گروه هشت کشور اسلامی ‌درحال‌توسعه در حالی از سوی نجم‌الدین اربکان، نخست‌وزیر پیشین ترکیه مطرح شد که دولت‌های عضو این گروه به دنبال یافتن جایگاهی جدید در جهان اسلام و نظام بین‌الملل بعد از جنگ سرد بودند. از این‌رو پیشنهاد اربکان در ایجاد دی- 8 به‌سرعت از سوی دولت‌های عضو مورد استقبال قرار گرفت و فعالیت این گروه آغاز شد. با این حال شروع خوب عملکرد دی-8 پس از چندی و با تغییر رهبران دولت‌های عضو این گروه رو به افول گذاشت. در این میان ج.ا.ایران در سال‌های اخیر تلاش داشته است رونق دوباره را به این گروه بازگرداند. در این شرایط، مهم‌ترین مسئله مورد بحث، چگونگی فعال‌کردن دوباره دی- 8 است. این مقاله به‌دنبال آن است تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که گروه دی- 8 برای موفقیت و اعمال نقش مؤثر در عرصه بین‌الملل و جهان اسلام، بهتر است در چه مسیری فعال شود؟ این مقاله نتیجه می‌گیرد که بهترین مسیر برای فعال‌کردن دوباره دی- 8، اتخاذ دیدگاه‌های مشترک است که بتواند موقعیت آنها را در جهان اسلام و نظام بین‌الملل ارتقا دهد. لذا ایجاد ساختار تصمیم‌گیری غیربوروکراتیک و منعطف از سوی دی- 8، به‌مانند جی-7 پیشنهاد می‌شود. این ساختار تصمیم‌گیری فرصتی را برای اعضای آن فراهم می‌کند که فارغ از چانه‌زنی‌های وقت‌گیر و پرهزینه، بتوانند به دیدگاه‌های مشترک در موضوعات مورد علاقه در جهان اسلام و عرصه بین‌المللی برسند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Flexible Structure, the Key Success of D-8 in the Future

چکیده [English]

D-8 group was established in the course of international developments after the Cold War by the proposal of Necmettin Erbakan.D-8 members̕ aim was to find their place in the Muslim world and international system at that time. In the early days, D-8 had a rather promising start. Nevertheless, after a fairly short period due to domestic political changes in the most of D-8 members and especially Turkey, the performance of this group declined. Since the mid-2000 Iran has tried once again to reactivate the D-8. This article tries to examine the best way to re- activate the D-8. It is suggested that D-8, equipped with an informal and flexible structure as it was in the early days of its establishment, pursing the aim of coordinating the positions taken by its members towards the problems of Muslim world and in international organizations, would be a more desirable and successful institution

کلیدواژه‌ها [English]

  • eight developing countries
  • integration
  • Iran
  • flexible structure