تحول فناوری موشکی و راهبرد دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

چکیده

در این مقاله تأثیر تحول فناوری موشکی بر راهبرد دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران مورد کاوش قرار می‌گیرد. با توجه به التهاب دائمی فضای امنیتی خاورمیانه و تغییر رویکرد قدرت‌های بزرگ و همچنین برخی از کشورهای منطقه در قبال ایران، بعد از پیروزی انقلاب، این کشور برای دفع تهدیدات احتمالی و حفظ امنیت خود در نظام بین‌الملل، تقویت توان نظامی و افزایش توانمندی موشکی را در سرلوحه سیاست دفاعی قرار داده است. در دهه‌های اخیر و به‌ویژه بعد از جنگ تحمیلی، ازلحاظ کمی و کیفی در قابلیت‌های موشکی ایران پیشرفت‌هایی حاصل شده است که مهم‌ترین وجه آن افزایش برد و دقت سیستم‌های موشکی بوده است. این مقاله با طرح این پرسش که تحول در فناوری موشکی چه تأثیری بر راهبرد دفاعی- امنیتی ایران داشته است؟ در قالب فرضیه و با بهره‌گیری از روش توصیفی- تبیینی، بر این ادعا است که افزایش قابلیت‌های موشکی از حیث برد و دقت منجر به تحول راهبرد دفاعی- امنیتی ایران از بازدارندگی سرزمینی و مرزی به بازدارندگی فرامرزی شده است. بر این اساس، بررسی نظریه بازدارندگی برای توضیح ضرورت توسعه این فناوری‌ها، واکاوی راهبرد دفاعی-امنیتی ایران در قالب سیاست بازدارندگی و درنهایت تمرکز بر فناوری موشکی و تأثیر آن بر راهبرد دفاعی- امنیتی ایران بخش‌های اصلی مقاله را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Missile Technology and the I.R of Iran’s Defense- Security Strategy

چکیده [English]

The main goal of this article is evaluating the impact of missile technology developments on Iran’s security- defense strategy. The Middle East security environment and major changes in great and regional powers attitudes toward Iran have influenced the security strategy of this country and have led to change in its defense policy by reinforcing military and missile capabilities. In this area, Iran’s main endeavor has been to localize the technology. In later decades, especially after the war with Iraq, Iranian missile experts have focused on the quality and quantity of the missile technology. The main criteria in the development of missile systems are the range and accuracy of missiles. The question that this article is trying to answer is what are the impacts of the missile technology developments on Iran security– defense strategy? As a hypothesis, this article argues that Iran’s missile capabilities in terms of range and accuracy have led to change in Iran’s security– defense strategy from frontier deterrence to regional deterrence

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Security Strategy
  • Deterrence
  • missile technology
  • ballistic missiles