چشم‌اندازی بر راهبردی شدن مناسبات جمهوری اسلامی ایران و پاکستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران،

2 کاندیدای دکتری روابط بین الملل دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، سازمان مدیریت صنعتی، مازندران، ایران

چکیده

مقاله حاضر درصدد تحلیل و ارزیابی مناسبات راهبردی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان است. در چند دهه اخیر، مناسبات راهبردی تهران و اسلام­آباد در سطوح اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک، نظامی و فرهنگی جهش قابل توجهی را تجربه کرده است. با این حال، زمینه­ها و عوامل واگرایی در روابط دو کشور همچنان از برجستگی خاصی برخوردارند. جمهوری اسلامی ایران بر مبنای راهبرد سیاست همسایگی و استراتژی تعمیق روابط اقتصادی-تجاری با همسایگان، اهمیت و جایگاه ویژه­ای برای گسترش مناسبات با کشورهای حوزه پیرامونی خود تعریف نموده است. پاکستان نیز نفع بالایی در کاهش تمرکز در مرزهای غربی جهت افزایش تمرکز و مدیریت مرزهای شرقی با هند و تأمین برخی نیازهای اقتصادی خود از ایران دارد. در همین ارتباط، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که با عنایت به سطوح و ابعاد گوناگون روابط جمهوری اسلامی ایران با پاکستان تا چه میزان امکان شکل­گیری اتحاد راهبردی در مناسبات دو طرف وجود دارد؟ در پاسخ، این فرضیه به آزمون گذاشته می­شود که به دلیل سطح بالای اشتراکات فرهنگی، مجاورت جغرافیایی، نیازهای نسبتاً مکمل اقتصادی دوطرف و سرمایه اجتماعی ایران در جامعه پاکستان، درکنار امکان همکاری سه‎جانبه با کشور چین به عنوان یک قدرت نوظهور منطقه‎ای و جهانی، بسترهای حرکت روابط‎دوجانبه ایران و پاکستان به سطح راهبردی وجود دارد. روش نگارش مقاله حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی و استفاده از تجویزات سیاستی بوده و اطلاعات موردنیاز به روش کتابخانه­ای، استفاده از منابع دسته‎ اول، مصاحبه با نخبگان و مقامات اجرایی و مراجعه به منابع اینترنتی گردآوری می­شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perspectives on the Strategicization of Relations between the Islamic Republic of Iran and Pakistan

نویسندگان [English]

 • Hadi Gholamnia 1
 • Saeed Pirmohammadi 2
 • Morteza Yayaei Kharkeshi 3
1 Ph.D Candidate of International Relations, Faculty of law and Politial Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D Candidate of International Relations, Faculty of Humanities, University of Gilan, Gilan, Iran
3 M.sc of Executive Master of Business Administration, Industrial Management Institute, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

The present study seeks to analyze and evaluate the strategic relations between the Islamic Republic of Iran and Pakistan. In recent decades, the strategic relationship between Tehran and Islamabad has experienced a significant leap on economic, political, diplomatic, military and cultural levels. However, the contexts and factors of divergence in the relations between the two countries still have a special prominence. The Islamic Republic of Iran, based on its neighborhood policy along with its strategy for deepening economic and trade relations with its neighbors, has defined a special importance for the enhancement of relations with the neighbouring countries. Pakistan also has a strong interest in reducing its concentration on its western borders in order to focus on the management of its issues across its eastern frontiers with India, along with meeting some of its economic needs from Iran. In this regard, the main question of the present article is that, considering the various levels and dimensions of the relations of the Islamic Republic of Iran with Pakistan, "to what extent is it possible to form a strategic alliance in the bilateral relations between Iran and Pakistan? In response, this hypothesis is tested due to the high level of cultural commonalities, geographical proximity, relatively complementary bilateral economic needs and social capital of Iran in Pakistani society, along with the possibility of tripartite cooperation with China as an emerging regional power, There are necessary grounds for pushing Iran-Pakistan bilateral relations to a strategic level. writing this article was through using policy prescriptions and the descriptive-analytical method. The required information is also collected through the library research method, the use of first-class sources, interviews with elites and state officials and Internet references.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Alliance
 • Iran
 • Pakistan
 • Sanctions
 • Transit Corridors
 • Neighborhood Policy
 • Belt and Road Initiative
 • Abdul Mohammad Taheri (2018). The center of gravity of equipping and supporting terrorist groups active in the eastern borders of the country, the base of Iranian diplomacy, retrieved from: http://irdiplomacy.ir/fa/news/1981746/ (In Persian)
 • Behutta, Z. (2018, April 27). Power production rises 30% over five years., tribune: https://tribune.com.pk/story/1696258/2-power-production-rises-30-five-years
 • Czechowska, L. (2013). the concept of strategic patrnership as an input in modern alliance theory. the copernivous journal of political studies, 51.
 • (2021, February 20). Pakistan’s unexpected dilemma: too much electricity., Dawn: https://www.dawn.com/news/1609241
 • Hasanlu, Somayeh (2018). Statistical details of the trip of foreign and Iranian citizens, ISNA news agency, retrieved from: https://www.isna.ir/news/97110402320/ (In Persian)
 • Honardoost, Mehdi (2020). Authors' interview with the former Iranian ambassador to Pakistan on April 11, 2020, Office of Strategic Studies of the Expediency Council. (In Persian)
 • Hosseini, Bahador (2017). Establishment of direct flight Islamabad-Mashhad effective step of tourism boom in Iran and Pakistan, Islamic Republic News Agency, retrieved from: https://www.irna.ir/news/82822039/ (In Persian)
 • Hosseini, Seyed Mohammad Ali (2020). Writers' interview with the Iranian ambassador to Pakistan, May 20, 2020, Office of Strategic Studies of the Expediency Council. (In Persian)
 • Khane Mellat News Agency (2021). Proposal to establish trilateral working group between China, Iran and Pakistan / Strengthen parliamentary diplomatic relations pave the way for economic growth of the three countries, retrieved from: https://www.icana.ir/Fa/News/485722/ (In Persian)
 • Khan, F. A. (2011, May 21). Saudi Arabia, UAE financing extremism in south Punjab, Dawn: https://www.dawn.com/news/630599/saudi-arabia-uae-financing-extremism-in-south-punjab
 • Mosalanejad, Abbas (2010). Strategic Alliance Policy in Regional Development, Politics Quarterly, 40 (3), 375-357. (In Persian)
 • Navad-e Eghtesadi (1399). Iran has only 6 trade advisers, retrieved from: https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2134490/ (In persian)
 • Nematizargaran, Murad (2020). Authors interview with former Iranian Business Adviser in Pakistan on May 3, 2020, Office of Strategic Studies, Expediency Council. (In Persian)
 • (2020). Pakistan., oec.world: https://oec.world/en/profile/country/pak
 • PEW Research Center. (2013, June 11). Global Views of Iran Overwhelmingly Negative, Pew research center: https://www.pewresearch.org/global/2013/06/11/global-views-of-iran-overwhelmingly-negative/
 • Rumi, Farshad (2017). Perspectives on the strategicization of relations between Russia and the Zionist regime during the Putin era, Quarterly Journal of Defense Policy, 25 (100), 73-39. (In Persian)
 • Sadeghi, Shamsuddin; Marabi, Mehri and Aksa, Narges (2016). Iran-Iraq; Perspectives on the Strategicization of Bilateral Relations, Quarterly Journal of International Relations Research, 6 (22), 162-129. (In Persian)
 • Shakeri, Mashallah (2020). Interview with writers, March 29, 2020, Office of Strategic Studies of the Expediency Council. (In Persian)
 • Statistics Center of Iran (2018). Abstract of the results of the labor force survey plan, retrieved from: https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1397/nirooye%20kar1-97.pdf (In Persian)
 • Strategic Council on Foreign Relations (2021). The perspective of Iran-Pakistan relations in the 13th government, retrieved from: https://www.scfr.ir/fa/300/30101/135036/ (In Persian)
 • the guardian. (2008, October 16). US embassy cabels: Pakistani relations with Saudi strained . , the Guardian: https://www.theguardian.com/world/us-embassy-cables-documents/173954
 • Trade Development Organization (2020). Trade Counselor of the Islamic Republic of Iran in Pakistan, retrieved from: http://uae.tpo.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=319&p=1&showitem=22 (In Persian)
 • (2022, April). Pakistan - Agricultural Land (% Of Land Area), tradingeconomics: https://tradingeconomics.com/pakistan/agricultural-land-percent-of-land-area-wb-data.html
 • (2020). the United States and Pakistan , USAID: https://www.usaid.gov/pakistan/our-work
 • Zadboom, Hamid (2020). 15 neighboring countries of Iran, but only 3 active business advisers in the world, the Young Journalists Club, retrieved from: https://www.yjc.news/fa/news/7427380 (In Persian)
 • Zahid, A. (2007). Iran-Pakistan-India Gas Pipeline—An Economic Analysis in a Game Theoretic Framework. the Pakistan development review , 520-557.
 • Zamaniya, Amir Hossein (2015). Pakistan needs for Iranian gas, news network site, retrieved from: https://www.irinn.ir/fa/news/152215/ (In Persian)