دوره و شماره: دوره 30، شماره 4 - شماره پیاپی 101، اسفند 1400 
پیچیدگی های شناسایی مسائل عمومی در ایران با رویکرد داده بنیاد

صفحه 691-730

شکیبا الصاق؛ حسن گیوریان؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ مینا جمشیدی اوانکی


چشم‌اندازی بر راهبردی شدن مناسبات جمهوری اسلامی ایران و پاکستان

صفحه 761-789

هادی غلام نیا؛ سعید پیرمحمدی؛ مرتضی یحیایی خارکشی