دوره و شماره: دوره 28، شماره 4 - شماره پیاپی 93، اسفند 1398، صفحه 1-180 
شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌‌های تأثیرگذار اقتصاد مقاومتی بر فرایند کارآفرینی

صفحه 137-164

پرویز قربانی؛ جمشید عدالتیان‌شهریاری؛ فریده حق‌شناس‌کاشانی


نگرشی انتقادی به آینده فمینیسم با نگاهی راهبردی به جامعه ایران

صفحه 165-180

شکوفه شکربیگی؛ شکوفه شکربیگی؛ محمد رعایت جهرمی؛ محمد رعایت جهرمی