دوره و شماره: دوره 28، شماره 1 - شماره پیاپی 90، خرداد 1398، صفحه 1-206 
ارائه سناریوهای استعاره «خانه» در سبک نوین زندگی شهری مبتنی‌بر روشCLA

صفحه 87-118

‌عاطفه صداقتی؛ فربد دیبا؛ عبدالهادی دانشپور؛ آزیتا بلالی اسکویی


تدوین راهبردهای مدیریت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا

صفحه 151-184

حمید میرزائی؛ محمد مبینی؛ نورالدین میرزائی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود مدیری