دوره و شماره: دوره 28، شماره 3 - شماره پیاپی 92، آذر 1398، صفحه 1-232 
واکاوی نقش چارچوب‌ها در فرایند نظریه‌ پردازی

حمید پاداش؛ علی مبینی دهکردی؛ مرتضی اکبری؛ نیلوفر نوبری


مقاله پژوهشی

تدوین راهبردهای نوین در صنعت بانکداری با تکیه بر فناوری‌های دیجیتال

صفحه 5-34

طیبه عسگری؛ علی نعیمی صدیق؛ محمد عبدالشاه


واکاوی نقش چارچوب‌ها در فرایند نظریه‌پردازی

صفحه 35-65

علی مبینی دهکردی؛ نیلوفر نوبری؛ حمید پاداش؛ مرتضی اکبری


مدل بازآفرینی در رسانه ملی برمبنای فرایندهای مدیریت راهبردی متعادل دووجهی

صفحه 67-106

اسماعیل مرزبان؛ محسن قدمی؛ علی‌اکبر رضایی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ عباس طلوعی


واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های دولتی در راستای اصل (44) قانون اساسی؛ چالش‌ها ‌و ‌دستاوردها

صفحه 171-198

محمد‌مهدی صالحی؛ علیرضا امیر‌کبیری؛ علی آقا‌محمدی؛ غلامرضا حیدری‌کرد‌زنگنه