مدل بازآفرینی در رسانه ملی برمبنای فرایندهای مدیریت راهبردی متعادل دووجهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

2 دکتری مدیریت دولتی ودانشیار گروه مدیریت فرهنگی و رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات ،

3 دکتری مدیریت برنامه‌ریزی فرهنگی و استادیار گروه مدیریت فرهنگی و رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات،

4 دکتری مدیریت دولتی و دانشیار گروه مدیریت فرهنگی و رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات ،

5 دکتری مدیریت صنعتی و استاد تمام گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات،

چکیده

بررسی الگو‌های مدیریتی در رسانه‌های بزرگ و موفق نشان‌دهنده بهره‌گیری این رسانه‌ها از مبانی مدیریتی  نوین و بومی‌سازی شده است. هدف پژوهش، طراحی مدل بازآفرینی در رسانه ملی براساس فرایندهای مدیریت راهبردی متعادل دووجهی است و روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی می‌باشد. حجم نمونه 272 نفر می‌باشد و برای تحلیل داده‌ها از آزمون‏های ‏همبستگی پیرسون، آزمون تی تک‏نمونه‏ای، مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم‌افزارهای اس‏پی‏اس، اسمارت پی‏ال‏اس و لیزرل و از روش گرندد تئوری استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده در مدل ارائه‏شده نشان می‌دهد که ابعاد بازآفرینی در رسانه ملی شامل درک نیاز و تقاضای مخاطبان، درک فناوری به‌عنوان گزاره ارزشی جدید، شکل‌دهی مجدد نظام کسب‏وکار، درک اقتصادی و نقش رهبری می‌شود و فرایند‌های مدیریت استراتژیک متعادل دووجهی به‌عنوان عوامل مؤثر در بازآفرینی، شامل بازسازی نظام زنجیره ارزش، مدیریت دانایی مخاطب‏محور، نوآوری و تعامل با مخاطب می‌شود که علاوه بر تعامل با یکدیگر در همه ابعاد بازآفرینی تأثیرگذار هستند. همچنین براساس مدل ارائه‏شده ابعاد بازآفرینی یک چرخه فرایندی و تعاملی دارند که می‌توانند در هر نقطه‌ای از چرخه، بازآفرینی آغاز شود، اما درک نیاز مخاطبان که ابزاری قدرتمند برای جذب و حفظ مخاطبان و فراتر از آن حضور دانش‏گر و تعاملی مخاطب در رسانه می‌باشد، به جهت اهمیت در رأس این چرخه قرار گرفته و سایر ابعاد در ادامه بدون ترتیب آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Recreation Model in the National Media Based on Two-Demension Balanced Strategic Management Processes

نویسندگان [English]

 • Esmail Marzban 1
 • Mohsen Ghadami 2
 • Ali Akbar Rezaee 3
 • Seyyed Reza Salehi Amiri 4
 • Abbas Toluee 5
1 PhD student in Cultural Management and Planning, Islamic Azad University Science and Research Branch,
2 PhD in Public Administration and Associate Professor, Department of Cultural and Media Management, Islamic Azad University, Research Sciences Branch,
3 Ph.D. in Cultural Planning Management and Assistant Professor, Department of Cultural and Media Management, Islamic Azad University, Research Sciences Branch,.
4 Assistant Professor, Cultural Management, Science & Research Branch, Islamic Azad University,
5 Ph.D. in Industrial Management and Professor of Industrial Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch,
چکیده [English]

The purpose of this study was designing recreation model in the national media based on two-demensional balanced strategic management processes. The research method was mixed (qualitative-quantitative) and exploratory. The sample size was 272 person and for data analysis, Pearson correlation, structural equation modeling and exploratory factor analysis using SPSS-v21, Smart Pls-v2 and Lisrel-v8 in case of Granded theory were used. The results showed that components of value creation in the national media are understanding the audience's need and demand, understanding technology as a new value proposition, re-shaping the business system, understanding economic and leadership roles and balanced two-dimensional strategic management components are rebuilding the value chain system, focus-based knowledge management, innovation and integration, and interaction with the audience. Also, based on the proposed model, the recreational dimensions have a process and Interaction cycle that can be started at any point of the cycle. However, understanding the audience's need, which is a powerful tool for attracting and keeping the audience and beyond the knowledgment and interactive presence of the audience due to it's importance had placed on top of the cycle and other dimensions are presented in an unordered manner.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Recreational model
 • Two-Demensional Strategy Management
 • Innovation
 • Knowledge-Based Audience Focused
 • Two- Way Intraction with the Audience
 • National Media
آریس، آنت وبوگین، ژاک (2009). مدیریت شرکت‌های رسانه‌ای ارزش‏زایی خلاقانه، ترجمه، گروه مترجمان معاونت برنامه‏ریزی صداوسیما، انتشارات طرح آینده.
آقازاده، ‌هاشم (1396). دست نامه مدیریت استراتژیک. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
استیسی، رالف (1392). تفکر استراتژیک و مدیریت تحول، ترجمه: جعفری، مصطفی و کاظمی موحد، مهزیار. موسسه فرهنگی رسا. چاپ چهارم.
استیسی، د، رالف (1382) مدیریت بر ناشناخته‌ها، مترجمان محسن قدمی و مسعود نیازمند. انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
ایکاف، راسل (1384). «بازآفرینی سازمان؛ طرحی برای سازمان‏های سده بیست و یکم» مترجم: تقی ناصر شریعتی (و دیگران) تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
برشین، دیوید و همکاران (1397). روند‌های مدیریت سرمایه انسانی در هزاره سوم، ترجمه، قدمی، محسن و فهیما، مریم. شرکت چاپ و انتشارات.
پاپاتاناسوپولوس، استیلیانوس ونگرین، رالف (2004). رسانه‌های اروپایی. ترجمه. عباسی، هومن. انتشارات سروش. چاپ اول.
خداخواه املشی، مرتضی(1391). تحلیل استراتژیک سازمان‌های رسانه‌ای با مورد کاوی شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز، تهران.
شارع‏پور، محمود. (1396). فضای مجازی: مفهوم‏سازی، سنجش و دلالت‏های سیاست‌گذاری، ساری: سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی مازندران.
ضیایی پرور، حمید (1390). اینترنت و رادیو، مجموعه مقالات سومین اجلاس جهانی صدا، تهران: دفتر پژوهش‌های رادیو، 11-42.
داونپورت، توماس. لیبلد، ماریوس و ولپل، اسون (2006). مدیریت استراتژیک در اقتصاد نوآوری. ترجمه: قدمی، محسن، نیازمند، مسعود و آفتاب آذری، میترا. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی. چاپ اول.
داونپورت، تامی اچ وپروسات، لارنس (1379). مدیریت دانش، ترجمه حسن رحمانیان سرشت، تهران، نشر ساپکو.
روشندل، اربطانی. شریفی، سید مهدی و لبافی، سمیه (1397). مدیریت رسانه. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
روشندل اربطانی، طاهر، رضی، حسین و لبافی، سمیه(1392). بررسی آسیب شناسانه سیاست گزاری در صداوسیما. فصلنامه مدیریت دولتی.دوره چهارم شماره 10.
عاملی، سعیدرضا (1390). فضای مجازی، تهران. انتشارات دانشگاه تهران.
علی عسکری، مکبری، ‌هادی، (1390). آینده رسانه ملی در فضای اینترنت، افق رسانه، (2)95، صص 57-69.
فرهنگی، بهزاد، محکمی، اکبر و دانایی، رضا، (1391). برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های رسانه‌ای ایران، فصلنامه پژوهش‏های ارتباطی، 24 (4).
فرهنگی، علی‌اکبر و ابطحی، عطاالله، (1392). آینده رسانه و مدیریت آینده رسانه، فصل‌نامه آینده‌پژوهی مدیریت، (4) 99، صص 17-35
فرهنگی، علی‌اکبر، محکی، رضا و دانایی، لطف اله (1391). عنوان برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های رسانه‌ای ایران، فصلنامه مطالعات ماهواره و رسانه‌های جدید، سال دوم، شماره 3.
قدمی، مجتبی (1392). بازآفرینی و تحول در رسانه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، گرایش تحقیق در ارتباطات، 27-37.
کاستلز، مانوئل (1389). عصراطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ (ظهور جامعه شبکه‌ای)، ترجمه احمدعلی قلیان و افشین خاکباز، تهران: طرح‌نو، چاپ ششم، ج1
کونگ، لوسی(1392). مدیریت راهبردی رسانه، ترجمه: فرهنگی، علی‌اکبر، قراگوزلو، علیرضا و خطیب زاده، مریم. انتشارات دانژه. چاپ دوم.
گیودایس، مانلیو دل. کارایاریس، الیاس وپروتا، ماریا (1392). مدیریت دانایی میان فرهنگی، ترجمه، قدمی، محسن و نیازمند، مسعود. انتشارات موسسه نشر شهر. چاپ اول.
لشکر بلوکی، مجتبی (1397). مدیریت استراتژیک نوین. انتشارات آریا قلم. چاپ اول. صص24- 35.
لشکر بلوکی، مجتبی (1394). مهندسی مجدد سازمانی. آریا قلم. چاپ اول. چاپ دوم.
لوبلان ویکس، ژان و همکاران (2004). مدیریت رسانه، ترجمه روشندل اربطانی، طاهر. انتشارات دفتر پژوهش‌های رادیو و دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
مارا، اینشتاین (2004). تنوع در رسانه، ترجمه، گروه مترجمان معاونت برنامه‌ریزی صداوسیما، انتشارات طرح آینده. چاپ اول.
مک‏کوایل، دنیس(1387). «مخاطب‏شناسی» ترجمه: مهدی ‏منتظرقائم. تهران: دفترمطالعات و توسعه‏رسانه‏ها، چاپ چهارم.
منوریان، عباس(1397). تفکر استراتژیک. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم.
Albarran, Alan (2008), Defining Media Management, International Journal on Media Management, vol 10, N4
Alex M, (2016), Department of Political Science, Memorial University of Newfoundland,St. John's, Published Online, 24.
Schmid,B,Alt,R, Zimmermann, H. and buchet,B. (2001):Anniversary Edition:Business Model”,Electronic Markets,11(1) 3-9
 Christensen, C. M. (2001), "Assessing Your organization`s innovation Capabilities", Leader to Leader, 21, 27-37.
Davenport, TH., Harris, J. G, and Kohli, A. K., (2001) "How Do They Know Their Customers So Well? MIT Sloan Management Review, 2(42), 240-274
Deloitte (2007) Turn on to Digital: Getting Preparedfor Digital Content Creation and Distribution in 2012. London: Deloitte.
Gilbert, D. V. (2002). Critical success factors for business reengineering and corporate performance: the case of Korean corporations", Technological Forecasting and Social Change 58(2), 297-311.
Grant, R. M. (2016), "Contemporary Strategy Analysis. 9thed, John Wiley & sons, ltd
Grant, R. M. (2002), Contemporary Strategy Analysis, 4 Edition, Oxford: Blackwell Publishers
Hamel, G. (2000), These four key dimensions have originally been suggested, in different ways, by a number of authors,
Hansen, M. T., Chesbrough, H. W., Nohria, N., and Sull D. N. (2000), "Networked Incubators: Hothouses of the New Economy", Harvard Business Review, September-October, 76-79
Hitt, M. A. Ireland, R. D, Sirmon, David G, & Trahms, Cheryl A., 2011), "Strategic Entrepreneurship: Creating value for Individuals, Organizations, and Society Academy Management Perspectives.
Hammer. M. and Champy. J. . (1993),Reengineering the Corpertion. A Manifesto for Business. NY;Harper-Business
Kaiser, H. 1974. An index of factor simplicity. Psychometrika 39: 31–36
larcker, D. and Ittner, C. (2003), "Coming Up Short on Nonfinancial Measurement," Harvard Business Review, November, 88-95; Voelpel, S. C., Leibold, M., Eckhof, R. and Daven. Port, T. H. (2005), "The Tyranny of the Balanced Scorecard", Journal of Intellectual Capitat December, in print.
Kaplan, R.S. and Norton D P, (2017). The Balanced Scorecard, Boston: Harvard Business School Press
Linda S. Ackerman-Anderson, (2001). Beyond Change Management: Advanced Strategies for Today's Transformational
Küng, L, (2016), Strategic Management in the Media: Theory to Practice, Sage, London Second edition, 14- 72.
Mapple, V,v B, Wagner, T, F, Kietzman, J, H, McCarthy, I, P, (2000), Social media? It's serious! Understanding the dark side of social media, European Management Journal,
Morris. D. Brandon. J. (1993). Re-engineering Your Business. New York McGraw-Hill.
Parker. J. (1993). An ABC guide to business process reengineering. Industrial Engineering, 25(5). 52
Pearce, J. & Robinson, R., (2014), "Strategic Management", 14thed, McGraw-Hill
See Von Hippel, E. Thomke, S. and Sonnak, M. (1999), "Creating 3M Harvard Business Review. Vol. 43, Issue 4, 47-57
See Chesbrough, H. W. (2003), "The Era of Open Innovation', MIT Sloan Management Review, Issue 44, Vol. 3, 35-41.
See for example, Friedman, T. L (2005), the world is flat, New York: Farrar, Straus, and Giroux: also pink, D, H. (2005) A Whole New Mind, New York: Riverhead Adapted from Chesbrough, H. W. (2003), op. cit, p. 36
See: Gibbert, M., Leibold, M. and Probst, G. (2002), "Five Styles of Customer Knowledge management, and How Smart Companies Use Them to Create Value". European Management Journal, 20(5).
Ten,H, Manoli, AE,Hodgkinson, IA, Downward, P, (2007), Chat Room participation: From policy, through facilities,to users’ health, well-being,and social capital, Social Media Management Review, 41 (1), 84- 92.
Toffler, A. (1980), the Third Wave, New York: Morrow.
Voelpel,S, Leibold, M. Tekie, E, and von Krogh, G, (2005), “ Escaping the Red Queen Effect in competitive Strategy: how Managers Can Change industry Rules by Sense- testing their Business Model “, European Management Journal. vol, 23,no.
Vukanovic, Zvezdan, (2009), Changing the Global Paradigm: Strategic Management of New Media, International Journal on Media Management, 11(2),
Wenger, E. C. and Snyder, W. M. (2000), "Communities of Practice: the Organizational Frontier", Harvard Business Review, 78(1), 145