بازخوانی ابعاد شاخص های فراملی در هدایت حکمرانی مورد مطالعه:شاخص سهولت انجام کسب و کارِ

نویسندگان

چکیده

 


 

گسترش دامنه رژیم‌های سنجش عملکرد در عرصه بین‌الملل، تأثیرات شگرفی را بر نظام اداره کشورها گذارده است. به طور خاص، رژیم‌هایی که کشورها را با یکدیگر مقایسه کرده و آن‌ها را امتیازدهی و رتبه‌بندی می‌کنند، تأثیرات قابل‌توجهی بر انگیزه‌ها، تصمیمات، خط‌مشی‌ها، افکار عمومی و سرمایه‌گذاران گذاشته و آبروی سیاستمداران و مدیران را به خطر می‌اندازند. شاخص سهولتِ‌انجامِ‌کسب‌وکار، یکی از قدرتمندترین رژیم‌های سنجش بین‌المللی است که توسط بانک جهانی هدایت و پشتیبانی می‌شود. مواجهه سیاستمداران، مدیران، بدنه کارشناسی و افکار عمومی ایران با این شاخص، مواجهه‌ای ایجابی است و در مقایسه با سایر شاخص‌ها، تقریباً آن را خنثی و عاری از ارزش‌های پشتیبان می‌دانند که هدف آن کمک به بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور است. این پژوهش تلاش می‌کند با استفاده از یک یک روش‌شناسی کیفی، با بازخوانی خاستگاه و فلسفه طرح این شاخص، اولاً تصویر کامل‌تری از این پروژه بدست دهد. ثانیاً مواجهه‌ای از منظر شاخص به عنوان یک فناوری با آن داشته باشد. ثالثاً با ارائه شواهدی عینی و ملموس از ایران، نشان می‌دهد چگونه شاخص‌ سهولتِ‌انجامِ‌کسب‌وکار به عنوان یک ابزار، فشار اجتماعی ایجاد کرده، ذهنیتِ خط‌مشی‌گذاران کسب‌و‌کار را در مواجهه با مسائل این حیطه شکل داده و فضایِ کسب‌وکار ایران را هدایت، جهت‌دهی و کنترل می‌کند. طبق یافته‌های این پژوهش، بهبود فضای کسب‌وکار باید از گذر مجموعه‌ای از اقدامات و تحولات اقتصادی و کارآفرینی دنبال شود و رتبه‌‌های پربسامد جهانی در زمینه سهولت کسب‌وکار دلالت ناچیزی بر این مهم دارد.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Re-reading the Invisible Side of a Technology: The Ease of Doing Business Indicator and Its Mechanism in Directing Iranian Business Environment

چکیده [English]

 


 

Spreading the performace assessment regiems in international arena has had tremendous effects on governance of countries across the globe. Specifically, regiems that compare countries and rate and rank them have significant effects on motivations, decisions, policies, public opinions, and investors and stimulate politicians and bureaucrats’ concern about their reputation. The ease of doing business index is one of the most powerful global performance assessment regiems which is directed and supported by the World Bank. The confrontation of politicians, bureaucrates, body of experts, and public opinions with this index is a positive one. They consider this index, in contrast to other indicators, almost neutral and free of underlying values which aims to improve the business environment of Iran. This study, using a qualitative methodology, tries to reread the roots and philosophy of this index in order to depict a clearer picture of this project in the first place, and next to look at this kind of technology from the lense of indicators. Thirdly, this study, employing objective and concrete evidence, examines how ease of doing business index, as a tool, exercises social pressure, shapes policymakers’ mindset confronting related issues, and direct and control the business environment of Iran. This study, finally, provides some implications for Iraninan business environment of Iran confronting this powerful global index. According to the findings of this research, the improvement of the business environment should be pursued through a series of economic and entreuprinerial measures and transformations and global frequently-used rankings in doing business has little implications for that.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World Bank
  • Ease of Doing Buisiness
  • Indicator
  • Index
  • business environment
  • technology