دوره و شماره: دوره 28، شماره 2 - شماره پیاپی 91، تیر 1398، صفحه 1-224 
بررسی پژوهش‌های گردشگری در ایران با رویکرد سیستمی

صفحه 109-139

حمیدرضا فرتوک‌زاده؛ سیدجلیل لاجوردی؛ شهاب طلایی شکری؛ علی رضاییان


تحلیل زنجیره تأمین زیست‌توده زباله با بهره‌گیری از نقشه‌های شناختی فازی

صفحه 197-224

احمدرضا قاسمی؛ عادل آذر؛ علی رجب‌زاده قطری؛ مریم امانی