دوره و شماره: دوره 24، شماره 4 - شماره پیاپی 77، اسفند 1394 
دفاع مشروع در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی

حسن حاجی‌تبار فیروزجایی؛ فائزه عیوضی؛ نسیم چیتگر