مفهوم عدالت زیست‌محیطی و انعکاس آن در اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی

نویسندگان

چکیده

اعلامیه جهانی حقوق بشر با تأکید بر عدم تبعیض و حق دسترسی به غذا برای آحاد مردم، تدوین ‌شده است. پیشرفت تمدن، به‌خصوص بعد از انقلاب صنعتی موجب تخریب گسترده محیط‌زیست شده است. تلاش بشر برای محافظت از محیط‌زیست از اواخر قرن بیستم شدت یافت، اما اغلب این فعالیت‌ها بر جلوگیری از تخریب محیط‌زیست تمرکز داشته است و بر آثار تخریب محیط‌زیست بر انسان‌ها توجهی نکرده است. به‌طورکلی در حقوق بین‌الملل، سازوکاری برای جلوگیری یا جبران خسارت برای انسان‌هایی که قربانی تخریب محیط‌زیست می‌شوند، پیش‌بینی نشده است. مفهوم عدالت زیست‌محیطی از مقوله‌های جدید حقوق بین‌الملل است و بدین منظور ابتدا به بحث درباره عدالت زیست‌محیطی و محیط‌زیست‌گرایی می‌پردازیم تا تفاوت آنها را مشخص کنیم و سپس جنبه‌های عدالت زیست‌محیطی در اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا ضرورت ایجاد یک نظام حقوقی ناظر بر عدالت زیست‌محیطی را نشان دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of Environmental Justice and Its Reflection on Regional and International Documents

چکیده [English]

The Universal Declaration of Human Rights, has been collected with an emphasis on non-discrimination between people and the right to food for all. The progress of civilization, especially after the Industrial Revolution led to the destruction of the environment. Human efforts to protect the environment were intensified in the late twentieth century but most of this activity has focused on the prevention of environmental degradation and has ignored the effects of environmental degradation on people. In international law, generally, there is no mechanism for compensation for people injured from environmental degradation. The concept of environmental justice is a new topic in international law. For this purpose, at first, we try to differentiate between environmental justice and environmentalism. Afterwards, we examine the aspects of environmental justice in regional and international documents for indicating the necessity of a legal system for environmental justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental justice
  • International Environmental Law
  • Basel Convention
  • Bamako Convention
  • African Charter on Human and People’s Rights