کلیدواژه‌ها = حکمرانی
تحلیل مقایسه‌ای رویکردهای حکمرانی مناطق تحت حفاظت و روند تکامل حفاظت سیمای سرزمین

دوره 32، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 307-330

10.22034/rahbord.2023.417486.1598

سیده آل محمد؛ رضا امیدی فر؛ سامان یوسفوند؛ مجید رمضانی مهریان


طراحی الگوی مفهومی حکمرانی مشارکتی در ایران: رویکرد داده بنیاد

دوره 31، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 195-218

10.22034/rahbord.2022.157936

سید محسن میرباقری؛ عطاءالله رفیعی آتانی؛ محمدرضا پارسانژاد


ارائه الگوی راهبردی سنجش تاب‌آوری ملی

دوره 31، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 219-252

10.22034/rahbord.2022.160380

محمد شاه محمدی؛ احسان خضری


مفهوم دولت تنظیم‌گر: تحلیل تنظیم‌گری به‌مثابه ابزار حکمرانی

دوره 30، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 227-266

مهدی هداوند؛ فرهاد جم


آسیب‌شناسی داده بنیاد حکمرانی پاندمی کرونا در ایران

دوره 29، شماره 4، دی 1399، صفحه 97-129

غلامرضا تاج بخش؛ اسماعیل شیرعلی؛ محمد رضا حسینی


در تکاپوی یکپارچگی در نظام خط‏مشی‌‏گذاری عمومی: الگوی پیکره واحد حکمرانی و خط‌مشی عمومی

دوره 27، شماره 1، خرداد 1397

سیدحسین اخوان علوی؛ سیدمهدی میری؛ عبدالحسین خسروپناه؛ علی حمیدی‌زاده؛ محمدحسین رحمتی


تحلیلی بر تاب‌آوری منابع آب در فرایند حکمرانی سرزمین فلات ایران

دوره 25، شماره 4، اسفند 1395

احمدرضا یاوری؛ بهرام ملک‌محمدی؛ سیده آل محمد؛ مهسا یزدان‌پناه


سنجش مسئولیت نهادهای فعال در حوزه نانوتکنولوژی ایران در ایفای کارکردهای حکمرانی

دوره 23، شماره 3، دی 1393

صفیه سادات هاشمی؛ علی خواجه‌نایینی؛ کیومرث اشتریان