دوره و شماره: دوره 27، شماره 2 - شماره پیاپی 87، شهریور 1397، صفحه 1-212 

مقاله پژوهشی

بررسی کاربرد روش‌های آینده‌نگری؛ مرور سیستماتیک

صفحه 5-33

سیدحبیب‌اله طباطبائیان؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن‌زاده؛ فاطمه کنعانی


الگوی ارزیابی آمادگی تغییر استراتژیک در سازمان‌های بخش انرژی

صفحه 35-60

حمیدرضا پیرمراد؛ سیدمحمد اعرابی؛ علی حیدری؛ محسن نظری


راهبردهای فهم پدیده اسلام‌هراسی بر پایه شرق‌شناسی

صفحه 115-140

سیدحسین اخوان علوی؛ سیدحسین شرف الدین؛ عباس عیسی زاده


نقش حکمرانی خوب و اقتصاد مقاومتی در توسعه شهری

صفحه 141-162

غلامرضا زمانیان؛ نظر دهمرده قلعه‌نو؛ هادی دادخواه