کلیدواژه‌ها = آینده‌پژوهی
آینده اسلام سیاسی شیعی در ایران

دوره 30، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 5-36

یوسف خان محمدی؛ محمدباقر خرمشاد


سناریوهای پیش‌روی جمهوری اسلامی‌ ایران در قبال برجام (دوران ترامپ و بایدن)

دوره 29، شماره 4، دی 1399، صفحه 131-163

اکرم صالحی؛ محمدرضا دهشیری؛ رحمت حاجی مینه


تحلیل آینده‌پژوهانه مهاجرت معکوس نخبگان دانشگاهی

دوره 29، شماره 2، تیر 1399، صفحه 113-137

فربد دیبا؛ آرین قلی‌پور؛ علی اصغر پورعزت


بررسی کاربرد روش‌های آینده‌نگری؛ مرور سیستماتیک

دوره 27، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 5-33

سیدحبیب‌اله طباطبائیان؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن‌زاده؛ فاطمه کنعانی


تحلیلی انتقادی و راهبردی بر پیش‌فرض‌های مدون دانش آینده‌پژوهی

دوره 26، شماره 3، آذر 1396

علی‌اصغر پورعزت؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده؛ مهدی احمدیان


سناریوهای آینده جریان‌های سیاسی در ایران 1404

دوره 26، شماره 2، شهریور 1396

امیرمسعود شهرام نیا؛ سیدجواد امام‌جمعه‌زاده؛ فرهاد عباسی؛ ملیحه رمضانی


ارائه روش مهندسی آینده در سیستم‌های پیچیده

دوره 25، شماره 4، اسفند 1395

حسن بشیری؛ علی مبینی دهکردی


آینده‌پژوهی سیاسی

دوره 25، شماره 2، شهریور 1395

محمدرحیم عیوضی


انسان، انرژی، محیط زیست و چشم‌اندازی به آینده

دوره 18، شماره 3، مهر 1389

محرم دولتشاهی پیروز؛ هادی طهماسبی آشتیانی