آینده‌پژوهی انقلاب اسلامی با نگرشی به تحولات فرهنگی – اجتماعی ایران امروز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی(ره)

2 گروه فرهنگ و رسانه- دانشکده علوم سیاسی شهید محلاتی- مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی- قم- ایران

چکیده

وقوع برخی تغییرات ناهمسو با ارزش‌ها و شیوه‌های مألوف و مسلط در فضای فرهنگی اجتماعی جامعه ایران، این سؤال را ایجاد کرده که با وجود این تغییرات، آینده مطلوب برای انقلاب اسلامی چگونه رقم خواهد خورد؟ فرض بر آن است که این تغییرات با توجه به ظرفیت‌های گره‌گشای فقه شیعه قابلیت هضم و درونی‌سازی داشته و نمی‌تواند پایداری انقلاب اسلامی را در معرض تهدید قرار دهد. با اتکا به نظریه کارکردگرایی ساختاری پارسونز و سیاست هویت برای فهم این تغییرات و استفاده از روش سناریوپردازی، این یافته‌ها به دست آمده که این تحولات اگرچه نمی‌تواند سبب فروپاشی سیاسی به عنوان یکی از سناریوهای ممکن شود، اما می‌تواند در تسریع شکل‌گیری جنبش‌های ریزوم‌وار، آشوب‌های کور و استحاله به عنوان سناریوی محتمل برای آینده انقلاب اسلامی تأثیرگذار باشد. در این میان، رقم خوردن آینده مطلوب انقلاب اسلامی با توجه به تحولات حوزه فرهنگی اجتماعی ایران امروز، منوط به فعال‌سازی ظرفیت‌های گره‌گشا و بن‌ست‌شکن فقه شیعه برای ارائه پاسخ معتبر به این تغییرات و درونی‌سازی آنها از یک سو و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در حل و رفع چالش‌های زندگی روزمره مردم با اتکا به ظرفیت‌های داخلی بویژه در بعد اقتصادی آن و احیای انسجام نخبگان و جریان‌های سیاسی کشور، از سوی دیگر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

آینده‌پژوهی انقلاب اسلامی با نگرشی به تحولات فرهنگی – اجتماعی ایران امروز

نویسندگان [English]

 • mostafa ghorbani 1
 • Ehsan Mostafapour 2
1 PHD student of politics
2 Department of Culture and Media - Shahid Mahalati Faculty of Political Sciences - Shahid Mahalati Higher Education Complex - Qom - Iran
چکیده [English]

The occurrence of some changes inconsistent with the familiar and dominant values and practices in the socio-cultural environment of Iranian society has raised the question that despite these changes, how will the ideal future for the Islamic revolution be determined? it is assumed that these changes can be digested and internalized due to the untying capacities of Shia jurisprudence and cannot threaten the sustainability of the Islamic Revolution. by relying on Parsons' theory of structural functionalism and identity politics to understand these changes and using the scenario method, these findings have been obtained that although these developments cannot cause political collapse as one of the possible scenarios, they can be effective in accelerating the formation of rhizome-like movements, blind riots and transformation as a possible scenario for the future of the Islamic Revolution.In the meantime, the realization of the desired future of the Islamic Revolution according to the developments in the cultural and social field of Iran today, depends on the activation of the untying and foundation-breaking capacities of Shia jurisprudence to present a valid response to these changes and their internalization on the one hand and the effectiveness of the system of the Islamic Republic of Iran in solving the challenges of people's daily life by relying on internal capacities, especially in its economic aspect and restoring the convergency of the elites and political currents of the country, is on the other hand.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "آینده‌پژوهی"
 • "انقلاب اسلامی"
 • "تحولات فرهنگی – اجتماعی"
 • "فقه پویا"
 • "کارآمدی"
 • تاریخ دریافت: 09 آذر 1401
 • تاریخ بازنگری: 15 اسفند 1401
 • تاریخ پذیرش: 30 آذر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 30 آذر 1401