انسان، انرژی، محیط زیست و چشم‌اندازی به آینده

نویسندگان

چکیده

آینده‌پژوهی وکاربردهای آن در ابعاد جهان‌شمول طی دو دهه گذشته رشد و گستردگی فراوانی در کشورهای توسعه‌یافته جهان پیدا نموده که ماحصل آن گردهمایی متخصصین و اندیشمندان در قالب کارگروه‌های مختلف و به منظور تعیین چشم‌اندازها و برنامه‌ریزی‌های راهبردی بوده است. همچنین در گذر زمان از ادوار گذشته تاکنون عوامل متعددی در تحولات زندگی بشری در این کره خاکی نقش داشته است که اگر بخواهیم تنها به سه عنصر اصلی آن اشاره کنیم. انسان،‌ انرژی و محیط زیست به طور حتم در رتبه‌های نخستین جای خواهند گرفت. هدف از این مقاله آن است تا با التفات به سه عنصر فوق‌الذکر و اشاره به مستندات موجود در گزارشات آماری سازمان‌های بین‌المللی در بخش‌های انرژی،‌ ‌محیط زیست، بلایای طبیعی، جمعیت، آب، غذا و‌ امنیت، تحلیلی از روند تغییرات هر یک از این عناصر در طول زمان ارائه گردد و اثرات متقابل این اجزاء بر یکدیگر را مورد مطالعه قرار دهد. متعاقب آن نیز تخمینی از وضعیت جهان در آینده نزدیک ارائه گردیده و در آن نسبت به چالش‌ها، ناهنجاری‌ها و مخاطرات احتمالی نقطه نظراتی بیان شده است. در بخش پایانی مقاله نیز تلاش‌های سازمان‌های بین‌المللی جهت فراهم آوردن آینده‌ای پایدار، متعادل و تحمل پذیر مورد بررسی و نقد قرار گرفته و در جمع‌بندی به ارائه راهکارهایی کیفی و گریز ناپذیر پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Man, Energy, Environment and Look to the Future

چکیده [English]

Futures studies and their uses in universal dimensions during the last two decades have become prevalent in developing countries. As a result, to set goals and to formulate strategic planning, many workgroups consisting of involved thinkers and experts have been formed. Also, during the history of life on earth, many factors have played a significant role, but among them, the three elements of man, energy and environment have been more essential. This article tries to analyze the changing trends of these elements over the time and their mutual effects, drawing upon statistical reports published by international organizations in energy, environment, natural disasters, population, water, food and security sectors. It is followed by an estimate of the world situation in the near future, taking challenges, inadequacies and possible dangers into consideration. Finally, efforts made by international organizations to provide for a sustainable, balanced and supportable future have been discussed and in conclusion, some solutions and recommendations have been presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • fossil resources
  • Environment
  • sustainable
  • Development
  • Futures Study