دوره و شماره: دوره 23، شماره 2 - شماره پیاپی 71، شهریور 1393 

مقاله پژوهشی

ارائه مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی برای سازمان‌ها با تأکید بر الگوی چابکی

صفحه 79-100

احسان عباس آباد عربی؛ مرضیه باباییان‌پور؛ رکسانا فکری


مدل‌سازی رابطه کارکردهای مدیریت دانش و شاخص‌های عملکرد نظام ملی نوآوری

حسن فلاح؛ سپهر قاضی‌نوری؛ صدیقه رضاییان فردویی؛ علیرضا علی‌احمدی