دوره و شماره: دوره 29، شماره 4 - شماره پیاپی 97، دی 1399، صفحه 1-200 
آسیب‌شناسی داده بنیاد حکمرانی پاندمی کرونا در ایران

صفحه 97-129

غلامرضا تاج بخش؛ اسماعیل شیرعلی؛ محمد رضا حسینی