دوره و شماره: دوره 29، شماره 1 - شماره پیاپی 94، خرداد 1399، صفحه 1-228 

مقاله پژوهشی

راهبرد و الگوی رفتاری روسیه در تقابل ایران و رژیم صهیونیستی

صفحه 5-33

جواد شفقت‌نیا آباد؛ علی اکبر جعفری


رتبه‌بندی استان‌های کشور از منظر شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان

صفحه 163-196

محمدحسین امجدی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ ندا جهان‌آرای