کلیدواژه‌ها = قدرت نرم
بازخوانی ابعاد شاخص‌های فراملی در هدایت نظام حکمرانی مورد مطالعه: شاخص سهولت انجام کسب‌وکار

دوره 28، شماره 3، آذر 1398، صفحه 107-149

علی حمیدی‌زاده؛ حسن دانایی فرد؛ سیدمجتبی امامی؛ مسعود بنافی


راهبردهای دیپلماسی عمومی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه؛ ارزیابی تطبیقی دوران بوش و اوباما

دوره 25، شماره 1، خرداد 1395

ابراهیم باقری؛ سیدداوود آقایی؛ علیرضا ثمودی؛ یاسر نورعلی وند


جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران

دوره 20، شماره 4، اسفند 1390

زهرا پیشگاهی‌فرد؛ علی صادقی؛ محمدباقر قالیباف؛ مهدی پورطاهری


قدرت نرم، تهدید نرم: پیشنهادی در راستای سیاست‌سازی

دوره 18، شماره 2، شهریور 1389

ژانت بلیک؛ محمودرضا گلشن‌پژوه


هژمون از نگاه چین

دوره 14، شماره 2، شهریور 1385

زهرا رضایی