کلیدواژه‌ها = سیاست‌گذاری
مدلسازی ساختاری تفسیری راهبردهای کارآفرینی سیاسی

دوره 31، شماره 4، اسفند 1401

10.22034/rahbord.2023.368256.1499

یوسف پاشازاده؛ میثم جعفری؛ مهدیه ویشلقی


آسیب‌شناسی چرخه‌ی سیاست‌گذاری امور زنان در جمهوری اسلامی ایران

دوره 30، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 129-158

روح‌اله اسلامی؛ فاطمه مصیبی


سیاست‌گذاری حکمر‌انی و مدیریت پایدار منابع سرزمین در حوضه آبریز ارومیه

دوره 23، شماره 3، دی 1393

احمدرضا یاوری؛ بهرام ملک‌محمدی؛ سیده آل محمد؛ مهسا یزدان‌پناه