آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری بحران آب در ایران با رویکرد آینده‌نگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 


 

از گذشته تاکنون کمبود آب جزء سرشت ایران بوده است. در چند دهه اخیر، کاهش بارش، دگرگونی‏های اقلیمی، افزایش برداشت بی‏رویه از منابع آب زیرزمینی و ... به بحران آب منجر شده است. اما در نگاهی کلی به وضعیت آب ایران، به پرسش‌ها و پیچیدگی‌هایی برمی‌خوریم که این تنش و بحران را حاصل مدت‌ها سوء سیاست‌گذاری و مدیریت می‌داند. بحران آب، تلاشی نظام‌مند برای نگاه به آینده را در حوزه‌های دانش، فناوری، اقتصاد، فرهنگ، محیط‌زیست و جامعه می‌طلبد و آینده‌نگری پیش‌نیاز هرگونه سیاست‌گذاری است. این پژوهش با هدف شناخت و بررسی آسیب‌های ناشی از سیاست‌گذاری آب کشور شکل‌ گرفته است. اطلاعات مندرج در این مقاله حاصل مطالعات و بررسی‌ها در بحران آب و نیز انجام گفت‌و‌گوهای متعدد با مجموعه‌ای از خبرگان و نخبگان متخصص است که با تکنیک دلفی در چند مرحله استخراج ‌شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست‌گذاری در بحران آب ایران در بستری ممکن است که شناخت صحیح از فرایند سیاست‌گذاری و نارسایی‌های حاکم بر آن به دست آید. به دنبال آن مسائلی چون عدم ریشه‌یابی صحیح دلایل، ارزش‌گذاری نامناسب آب، بخشی‌نگری و تناقض در تصمیم‌گیری‌ها، قانون‌گذاری، کم‌توجهی به دانش بومی آب در کشور و تقلید بدون تفکر از نسخه‌های غیربومی، عدم استفاده از متخصصان علوم مختلف در سیاست‌گذاری‌های حوزه آب و... که از مهم‌ترین آسیب‌های سیاست‌گذاری بحران فعلی آب است را پیش رو قرار می‌دهد.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Policy Making Pathology of Water Crisis in Iran: A Foresight Approach

چکیده [English]

 


 

From the past, water scarcity has long been the nature of Iran; in recent decades, rainfall has declined, climate change, an increase in excessive withdrawal of groundwater resources and ... has led to a water crisis. But in a general look at Iran's water situation, we find that there are questions and complexities that have led to a long-term mismanagement and management of the crisis and crisis. The water crisis requires a systematic effort to look at the future in the fields of knowledge, technology, economics, culture, environment, and society, and prosperity is a prerequisite for any policy. This research has been designed to identify and investigate the damages caused by water policy in the country. The information contained in this essay is a study of the water crisis, as well as numerous conversations with a set of expert and expert elites that have been extracted by Delphi technique in several steps. The results of the research indicate that policymaking in Iran's water crisis is possible in the context of which the correct knowledge of the policy process and the deficiencies that govern it is obtained. Following are issues such as the lack of proper orientation of the reasons, inappropriate water valuation, the fragmentation and contradiction in decision making, legislation, the lack of consideration of indigenous knowledge of water in the country, imitation of non-thinking imprints, the lack of use of various experts in the field of water policy And ... which is one of the most important damages to the current water crisis policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • policy making
  • pathology
  • water crisis
  • the inadequacy of water policy system
  • perspectives