تحلیل سیاست جمهوری اسلامی ایران در حوزه فضای مجازی مبتنی بر دیدگاه آیت الله خامنه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

2 دانشجوی دوره دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

پس از گسترش اینترنت و اقبال عمومی به فضای مجازی، کشورهای مختلف دنیا اقدام به سیاست‌گذاری در این حوزه کردند. جمهوری اسلامی ایران نیز با درک اهمیت موضوع، اقدام به سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی نمود که «سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی» یکی از این اسناد بالادستی است. تاکنون تحلیل‌های مختلفی در خصوص این موضوع منتشر شده اما نقاط مفقوده مختلفی داشته‌اند. این پژوهش به دنبال کشف حلقه مفقوده در سیاست‌گذاری حوزه فضای مجازی کشورمان است تا بتواند به دیدگاهی برسد که با کمک آن سیاست‌گذاری‌ها در این خصوص به نتیجه مطلوب برسد. روش مورد استفاده در این مقاله، توصیفی ـ تحلیلی است و از ابزار اسنادی و کتابخانه‌ای استفاده شده است. این مقاله با تکیه بر دیدگاه نظری مقام معظم رهبری، حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای که همواره بر اهمیت حضور مردم در مسائل مختلف کشور تاکید داشته‌اند به نقد سیاست‌گذاری دستوری و نگاه از بالا به پایین پرداخته است. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که بیتوجهی سیاست‌گذاران به فاکتورهای «اقناع»، «مشروعیت‌بخشی» و «بازخورد» در چرخه سیاست‌گذاری که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده سبب شده تاکنون سیاست‌گذاری‌های این حوزه نتواند رضایت عمومی را جلب کند و به موفقیت چندانی دست پیدا نکند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the politics of the Islamic Republic of Iran In the field of virtual space based on Ayatollah Khamenei's point of view

نویسندگان [English]

  • farzad jahanbin 1
  • yaghoob heydari 2
1 Shahed University faculty member
2 PhD student of Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Unit
چکیده [English]

After the expansion of the Internet and public interest in virtual space, different countries of the world made policies in this area. Realizing the importance of the issue, the Islamic Republic of Iran also made a policy in the field of cyberspace, and the "Strategic Document of the Islamic Republic of Cyberspace" is one of these upstream documents. So far, various analyzes have been published regarding this issue, but they have various missing points. This research seeks to discover the missing link in the policy of the virtual space of our country so that it can reach a point of view that will achieve the desired result with the help of those policies. The method used in this article is descriptive-analytical and documentary and library tools were used. This article, relying on the theoretical point of view of the Supreme Leader, Ayatollah Khamenei, who has always emphasized the importance of people's participation in various issues of the country, has criticized the directive policy and the top-down view. The current research shows that policymakers' inattention to the factors of "persuasion", "legitimization" and "feedback" in the policy cycle, which has always been emphasized by the Supreme Leader, has caused policies in this area to not be able to attract public satisfaction and achieve little success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy making
  • virtual space
  • Islamic Republic of Iran
  • internet
  • filtering