تنگناها و الزامات راهبردی ج.ا.ایران برای تعامل و همکاری با گروه ویژه اقدام مالی(FATF) و گروه اگمونت(EGMONT)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق بین الملل - دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی از مهمترین دغدغه دولت‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی است. در عرصة بین‌المللی ارگان متوّلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) است که از ظرفیت‌های کارشناسی گروه «واحدهای اطلاعات مالی»(FIUs) به نام «گروه اگمونت» (EGMONT) استفاده می‌کند تا از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی کشورها، بتواند با تهدیدات نظام مالی بین‌المللی مبارزة کند. در حقیقت گروه اگمونت مهمترین بازوی اجرایی و فنی «اف‌ای‌تی‌اف» است. سوال اصلی این تحقیق این است که ضرورت‎ها و تنگناهای راهبردی ج.ا.ایران در تعامل با اف‌ای‌تی‌اف و گروه اگمونت کدامند؟ و پذیرش توصیه‌ها و الزامات اف‌ای‌تی‌اف و اجرای روشهای تبادل داده‌های مالی اگمونت چه آثار و تبعاتی حقوقی و امنیتی برای ایران در پی دارد؟ پژوهش حاضر که با رویکرد کیفی و با روش توصیفی انجام گرفته، با بررسی توصیه‌های 40گانه اف‌ای‌تی‌اف، چرایی تعامل و همکاری ایران با این دو گروه را مورد نقد و تحلیل قرار داده و ضمن توجه به موانع و ظرفیتهای ناشی از اجرای الزامات حقوقی آنها، راهکارهایی برای تعامل بیشتر با این دو نهاد بین‌المللی ارائه نموده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد؛ تبعیت ایران از توصیه‌های 40گانه در قالب اجرای "برنامه اقدام" ایران، فرصت‌های متعددی برای برقراری شفافیت در نظام اقتصادی، مالی و بانکی کشور ایجاد می‌کند؛ اما تضمین کافی و سازوکار لازم برای صیانت از اطلاعات مالی کشورها وجود ندارد که این می‌تواند منجر به تهدید علیه امنیّت ملی و افشای روش‌‌های دور زدن تحریم‌ها شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic Bottlenecks and Requirements of I.R. Iran's for Interaction and Cooperation with Financial Action Task Force (FATF) and Egmont Group (EGMONT)

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Hosseini
Department of International Law - National Defense University
چکیده [English]

Money laundering, terrorism financing and proliferation of weapons of mass destruction are among the most important concerns of states and international financial institutions. In the international arena, the body combating money laundering and terrorist financing is the "Financial Action Task Force" (FATF), which uses the expert and technical services of the "Financial Intelligence Units" (FIUs) called the "Egmont Group" analysis the financial information of states to fight against the threats of the international financial system. The main question of this research is what are the bottlenecks and strategic needs of Iran's J.A. in interaction with FATF and Egmont Group? In addition, by accepting FATF recommendations and requirements and implementing Egmont's financial data exchange methods, what are the security implications for Iran's national interests? The present study, which was conducted with a qualitative approach and a descriptive method, by examining the 40Recommendations of FATF, analyzed why Iran's interacts and cooperates with these two groups, while paying attention to the obstacles and capacities resulting from the implementation of their legal requirements. The research results show; On the one hand, Iran's compliance with FATF's recommendations and "Iran's Action Plan" will create opportunities for transparency in the Iran's economic, financial and banking system; On the other hand, there is no guarantee for the protection of the financial information, and it is not possible to imagine a clear perspective of the implementation of the requirements of these two institutions and the disclosure the methods of bypassing sanctions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Money Laundering
  • Terrorism Financing
  • Egmont group
  • FATF
  • Financial Intelligence Units