کلیدواژه‌ها = روابط بین‌الملل
بررسی مفهوم منازعه در نظریه‌های روابط بین‌الملل و ژئوپلتیک

دوره 23، شماره 1، تیر 1393

ریباز قربانی‌نژاد؛ زهرا احمدی‌پور؛ عبدالعلی قوام؛ محمدرضا حافظ‌نیا


هستی‌شناسی صلح بین‌الملل در بستر فرهنگ مدارا و صلح ایرانی

دوره 22، شماره 3، آذر 1392

امیرهوشنگ میرکوشش؛ شهرزاد نوری‌صفا