کلیدواژه‌ها = حکمرانی خوب
نقش راهبردی شفافیت آرای نمایندگان در کارآمدی مجلس شورای اسلامی از نگاه حکمرانی مطلوب

دوره 29، شماره 2، تیر 1399، صفحه 87-111

محمدباقر بهرامی؛ فریدون اکبرزاده؛ روح‌اله شهابی؛ شیوا جلال‌پور


نقش حکمرانی خوب و اقتصاد مقاومتی در توسعه شهری

دوره 27، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 141-162

غلامرضا زمانیان؛ نظر دهمرده قلعه‌نو؛ هادی دادخواه


از بررسی حکمرانی خوب تا الگوی حکمرانی پایدار

دوره 26، شماره 4، اسفند 1396

محمدرحیم عیوضی؛ معصومه صالحی؛ نازنین مرزبان


حکمرانی خوب؛ کلید توسعه آسیای جنوب غربی

دوره 15، شماره 4، اسفند 1386

حمیدرضا برادران شرکاء؛ سعید ملک الساداتی