بازطراحی و به‌روزرسانی راهبردهای دفاع سایبری بر اساس الگوی امنیتی ناتو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

در سال‌های اخیر، به رسیمت شناختن فضای سایبری به‌عنوان یک عرصه نظامی نوپدید منجر به تغییرات چشمگیری در رویکرد کشورها و سازمان‌ها به مفهوم دفاع سایبری شده است. ناتو به‌عنوان یک سازمان نظامی بین‌المللی نیز تحت تأثیر این روند قرارگرفته است و نزدیک به یک دهه است که فرایند به‌روزرسانی و بازطراحی راهبرد دفاع سایبری خود را آغاز نموده است. هدف از مقاله حاضر، بررسی تأثیر شناسایی فضای سایبری به‌عنوان یک عرصه نظامی نوپدید بر راهبرد دفاع سایبری ناتو و تأثیرات این اقدام به شیوه توصیفی تحلیلی است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که به رسیمت شناختن فضای سایبری به‌عنوان یک عرصه نظامی نوپدید تأثیرات قابل‌توجهی بر راهبرد دفاع سایبری ناتو در طول سال‌های اخیر داشته است. ناتو سیاست‌ها و چارچوب‌های جدیدی برای مقابله با تهدیدات سایبری ایجاد کرده است و سرمایه‌گذاری‌های خود را در تقویت قابلیت‌های دفاع سایبری به‌شدت افزایش داده است. علاوه بر این، امنیتی سازی فضای سایبری به‌عنوان یکی از ضرورت‌های ایجاد یک راهبرد دفاع سایبری مؤثر نقش برجسته‌ای در تحقق اصل دفاع جمعی ناتو در بستر سایبر داشته است. با توجه به اهمیت و ضرورت به‌روزرسانی استراتژی‌های دفاعی در فضای سایبری بر اساس مقتضیات کنونی و پیچیدگی‌های حاکم بر این عرصه، نتایج پژوهش حاضر می‌تواند برای سیاست‌گذاران، فرماندهان نظامی و محققان فعال در حوزه دفاع سایبری جمهوری اسلامی ایران، منبعی ارزشمند برای ااتخاذ تصمیمات نوآورانه و تدوین راهبردهای مؤثر در این حوزه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Redesigning and updating cyber defense strategies based on the NATO security model

نویسندگان [English]

  • Mostafa Esmaili 1
  • amir abbas rokni 2
1 Supreme National Defence University
2 Ph.D. student of Supreme National Defense University
چکیده [English]

In recent years, the recognition of cyberspace as an emerging military domain has prompted significant changes in the approaches of countries and organizations to the concept of cyber defense. NATO, as an international military organization, has also been impacted by this process and has undertaken the task of updating and redesigning its cyber defense strategy for nearly a decade. The purpose of this article is to investigate the impact of identifying cyberspace as a new military domain on NATO's cyber defense strategy and to analyze these effects descriptively. The findings of this research indicate that recognizing cyberspace as a new military domain has significantly influenced NATO's cyber defense strategy in recent years. NATO has developed new policies and frameworks to address cyber threats and has substantially increased its investments in strengthening cyber defense capabilities. Moreover, ensuring the security of cyberspace, as a fundamental aspect of creating an effective cyber defense strategy, has played a prominent role in realizing the principle of NATO's collective defense in the cyber domain. Given the importance and necessity of updating cyber defense strategies based on current requirements and complexities in this field, the results of this research can be a valuable resource for policymakers, military commanders, and researchers active in the field of cyber defense in the Islamic Republic of Iran to make innovative decisions and develop effective strategies in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cyber space
  • NATO
  • cyber defense
  • cyber security