راهبردهای نهادینه سازی سواد رسانه ای در سطح ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 گروه ارتباطات دانشکده ارتباطات دانشکده علامه طباطبایی

چکیده

در نگاه کلی، سواد رسانه‌ای ناظر بر توانمندی‌‌های لازم جهت بهره‌برداری از ظرفیت‌های سودمند رسانه‌ها و ایجاد امنیت در مقابل پیامدهای ناخواسته‌ی رسانه‌هاست، اما در نگاه رو به آینده، سواد رسانه‌ای از موضوعات راهبردی و سرنوشت‌ساز حوزه ارتباطات و رسانه خاص تلقی می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مهم‌ترین راهبردهای نهادینه‌سازی آینده‌ی سواد رسانه‌ای در کشور و ایجاد درکی شفاف فراروی سیاست‌گذاران حوزه رسانه برای آمادگی پیشدستانه و کمک به اتخاذ عقلانی‌ترین تصمیمات این حوزه است. روش پژوهش، برنامه‌ریزی سناریویی و چارچوب نظری، نظریه‌ی جیمز پاتر است. یافته‌های تحقیق حاکی از برجسته‌سازی عواملی همچون "پیوست سواد رسانه‌ای برای قوانین و سیاستها"، "هماهنگ‌سازی آموزش سواد رسانه‌ای با نهادهای علمی"، "بهره‌گیری از کارشناسان سواد رسانه‌ای در قانون‌گذاری دولتی"، "رویکرد عمل‌گرایانه مدیران به سواد رسانه‌ای به مثابه یکی از مهارت‌های مهم زندگی"، "اعتباربخشی صدا و سیما به مخاطب" و در نتیجه شناسایی دو عدم قطعیت‌ بحرانیِ "مخاطب‌محوری" و "نخبه‌گرایی" و شکل‌دهنده به منطق سناریوهاست که راهبردهای تحقیق از برهم‌کنش این دو عامل شکل خواهند گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing Strategies for institutionalizing media literacy at the national level

نویسندگان [English]

  • Saeed Ghorbani 1
  • Leila Vesali 2
1 Department of Management. Malek Ashtar University of Technology
2 Department of Communication, Faculty of Communication, Allameh Tabatabai Faculty
چکیده [English]

In a general view, Media Literacy refers to the abilities necessary to exploit the beneficial capacities of the media and create security against the unwanted consequences of the media. The purpose of the present research is to identify the most important strategies for institutionalizing the future of media literacy in the country and to create a clear understanding for the policy makers of the media field to prepare in advance and help make the most rational decisions in this field. The research method is scenario planning and theoretical framework is James Potter's theory. The findings of the research indicate the highlighting of factors such as "the attachment of Media Literacy to laws and policies", "the coordination of Media Literacy education with scientific institutions", "the use of Media Literacy experts in government policy making", "the operational view of managers towards Media Literacy as one of the skills vital of life", "accreditation of radio and television to the audience" and as a result of identifying two critical uncertainties of "audience-centeredness" and "elitism" and shaping the logic of scenarios that research strategies will be formed from the interaction of these two factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • futures Studies
  • Foresight
  • Media Literacy
  • Scenario Planning