آینده پژوهی بومی (اسلامی-ایرانی) و دستاوردهای متصور آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

آینده‏پژوهی دانش شناخت، توصیف، ترسیم و شکل‏دهی به آینده زندگی بشر در ابعاد و زمینه‌های گوناگون است. آینده‏پژوهی دانشی مهم برای آینده هر جامعه‏ است که هم به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی با ارزش‏ها، معارف، فرهنگ، شرایط و زمینه‌ها و نیازهای هر جامعه عجین بوده و طبعاً هر کشوری نگاه بومی و خاص خود را به آینده دارد. به همین دلیل و با توجه به فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی کشورمان، آینده‏پژوهی اسلامی-ایرانی می‏تواند مضمون بومی آینده‏پژوهی در کشور ما را تشکیل دهد. مقاله حاضر پس از بحث درباره آینده‏پژوهی اسلامی و ابعاد آن، چهارده مورد از دستاوردها اصلی آن را در چهار محور علمی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی معرفی نموده است. روش پژوهش، استفاده از مطالعه سیستماتیک ادبیات و تحلیل آثار پیشین بوده‏است. بررسی ما نشان می‌دهد آینده پژوهی اسلامی از منظر ذی‏نفعان مختلف (به‏خصوص جامعه، حکومت و دانشمندان) کارکردهای متفاوتی دارد. آینده‌پژوهی اسلامی، از نظر عمومی و برای جامعه به منزله راهنمایی برای حرکت به سمت تعالی، امید و سعادت دنیوی و اُخروی است. از دید اندیشمندان، منظر دینی می‏تواند افق‏های جدید و راهکارهایی ارایه دهد که کمبودهای نظری و عملی علم را در قبال شناخت و ترسیم آینده جبران نماید. از نظر حاکمیت، آینده‏پژوهی اسلامی می‏تواند به عنوان چارچوب واقعی برای پیشرفت و حکمرانی باشد و هم به مثابه ابزاری برای توجیه سیاست‏ها و اقدامات به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Native (Islamic-Iranian) futures and its possible achievements

نویسندگان [English]

  • farhad nazarizadeh 1
  • Farzaneh Mir shahvelayati 2
1 Malek e Ashtar University of Technology
2 Institute for Humanities & Cultural Studies
چکیده [English]

Futures studies is a knowledge concerning future human life recognition, description and shaping in various dimension. It is a crucial knowledge for each society which should be theoretically and practically coordinated with society’s values, culture, conditions, context and needs, so normally each country has a domestic and specific view to the future. As a result, and due to our Islamic and Iranian rich culture, Islamic-Iranian futures studies could form native futures studies in our country. After an introductory discussion about futures studies and its Islamization, this paper introduces 14 plausible impacts and achievements for Islamic futures studies in 4 (scientific, social, political and legal) fields. Our method is previous documents systematic review, analysis and deduction. Our study shows Islamic futures studies have different functions in the eyes of various stakeholders (specially society, government and elites). According to public and for society, it is guideline for moving toward excellence, hope, worldly and the other world happiness. In the eyes of philosophers, religious perspective may open new horizons and introduce some solutions to fill out science theorical and practical shortages. From governmental view, Islamic futures studies can be a real framework for progress and a tool for act and policy justifications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion and the future
  • Islamic futures
  • Islamization of science
  • applications of Islamic futures
  • تاریخ دریافت: 14 دی 1401
  • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1401
  • تاریخ پذیرش: 23 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آذر 1401