راهبرد منطقه‌ای ایالات‌متحده‌آمریکا؛ تهدیدسازی از اقدامات منطقه‌ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات انقلاب اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه‌ای (گرایش اروپا)، دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

خروج از برجام، با این ادعا که این توافق نتوانسته مهاری بر اقدامات و سیاست‌های منطقه‌ای ایران باشد، نقطه عطفی در استراتژی منطقه‌ای ایالات‌متحده‌آمریکا در خاورمیانه بود؛ موضوعی که عموما ذیل مفهوم «استراتژی مهار» در دولت‌های قبلی ایالات‌متحده به اشکال مختلف پیگیری شده بود، در دوره ترامپ باعنوان «محاصره استراتژیک» ذیل «کمپین فشار حداکثری» تعقیب شد. دراین‌راستا ایالات‌متحده‌آمریکا به‌عنوان بازیگر امنیتی‌ساز، تلاش کرد ادراک امنیتی و تهدیدآمیز خود از اقدامات منطقه‌ای ایران را در چارچوب یک «استراتژی دوسطحی» به مخاطبان امنیتی‌سازی (خاورمیانه و اروپا) تسری دهد. در سطح اول؛ با اتخاذ «رویکرد سلبی» و با هدف معرفی و بازنمایی جمهوری‌اسلامی‌ایران به‌مثابه تهدید علیه ثبات و امنیت منطقه، مشروعیت‌زدایی و بی‌اعتبارکردن جایگاه و اقدامات منطقه‌ای ایران در دستور کار قرارگرفت. در سطح دوم؛ ایالات‌متحده با اتخاذ «رویکرد ایجابی» سعی کرد زمینه و بستر لازم برای همراهی و مشارکت متحدان خود در ایجاد و کاربست سازوکارهای مقابله‌ای (در طیفی از تحریم، تهدید، اعمال زور تا مذاکره) با این تهدید برساخته را فراهم آورد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه ایالات‌متحده‌آمریکا در سطح اول استراتژی امنیتی‌سازی (اقناع) نسبتاً موفق بوده است، اما در سطح دوم که لازمه اقدامات ایجابی (راه‌حل) از جانب مخاطبان تهدیدسازی است، نتوانسته است همراهی لازم را به دست آورد. روش مورداستفاده این مقاله، توصیفی- تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه‌ای، اسنادی، منابع الکترونیکی و پایگاه‌های اینترنتی و اظهارات مقامات مربوطه برای گردآوری داده‌ها استفاده‌شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

United States Regional Strategy; Threatening of Iran’s Regional Actions

نویسندگان [English]

  • Mohammad Gheisari 1
  • Ebrahim Bagheri 2
1 Ph.D. student in Islamic Revelation Studies, Shahed University of Tehran, Faculty of Humanities, Tehran, Iran
2 Ph.D. student in Regional Studies (European Studies) University of Tehran, Faculty of Law and Political Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Withdrawal of JCOPA, with this claim that this agreement has not been able to curb Iran's regional actions and policies, was a turning point in the US regional strategy in the Middle East. The issue, which was generally pursued in various forms under the concept of "containment strategy" in previous US administrations, was pursued during the Trump era as a "strategic encirclement" under the "maximum pressure campaign." In this regard, the United States, as a securitizing actor, sought to extend its security and threatening perception of Iran's regional actions to securitizing audiences (Middle East and Europe) within "Two-level strategy". In the first level, By adopting a "negative approach" with the aim of introducing and representing the Islamic Republic of Iran as a threat to the stability and security of the region, de-legitimization and discrediting of the Iran’s region actions and position was put on the agenda. in the second level, by adopting a "positive approach", the United States has sought to provide the adequate context for its allies to engage in consensus-building and use countermeasures (ranging from sanctions, threats, coercion and negotiation) to this constructed threat. The findings show that although the United States has been relatively successful in the first level of the threatening strategy, but it has not been able to obtain the adequate support in the second level, which is required for positive actions by the threatening audience. The method of this article is descriptive-analytical and the library tools, documents, electronic resources and websites and statements of relevant authorities have been used to collect data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • US
  • I.R of Iran
  • Threatening
  • Middle East

الف) منابع فارسی

اسدی، ع. ا. (1387). استراتژی مهار ایران؛ ابعاد و چالش‌های منطقه‌ای، فصلنامه راهبرد، دوره 47، 207-191.
الشقیران، ف.س. (2020). حکومات إیرانیة فی عواصم عربیة، العربیه.
امیدی، ع  و مرادی‌فر، س. (1393). برسازی امنیتی فعالیت هسته‌ای ایران. سیاست جهانی، دوره3، شماره4، 149-121
امینی، آ و محمودی، ز. (1390). اسلام و روابط بین‌الملل؛ از گفتمان حل‌المسائلی به گفتمان رهایی‌بخش. فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، دوره 1، شماره 1، 40-25.
بوزان و همکاران. (١٣٨٦) چهارچوبی تازه برای تحلیل امنیت. پژوهشکده مطالعات راهبردی، ترجمه علیرضا طیب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
درینی و همکاران. (1395). تجزیه و تحلیل تاثیر بی‌ثباتی سیاسی با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران بر تجارت بین‌الملل. پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، دوره 6، شماره 3، 119-101.
دهقانی فیروز‌آبادی، س.ج  و قرشی، س.ی. (1391). نظریه و روش در مطالعات امنیتی‌کردن. فصلنامه مطالعات راهبردی , دوره 15، شماره ٤. 42-7.
زارع‌زاده ابرقویی، ر. (1396). نگاه کپنهاگی به امنیتی‌سازی: مبانی و چالش‌ها. فصلنامه آفاق امنیت، دوره 10، شماره 36. 120-91.
سرخیل، ب. و خزعلی، ف. (1396). تصویرسازی تهدیدانگار از جمهوری‌اسلامی ایران توسط ایالات‌متحده آمریکا. دوفصلنامه دانش سیاسی، دوره 13، شماره 26، 133-103.
قرشی، س.ی. (1393). امنیتی‌شدن و سیاست خارجی جمهوری‌اسلامی ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
فارس، و. (2019). إسرائیل فی الإستراتیجیة الإیرانیة ضدأمیرکا: اعتمدت طهران على نشر المیلیشیات الموالیة لها فی‌العراق و سوریا و لبنان وسیلة للسیطرة علیها. ایندبندنت عربی.

ب) منابع لاتین

Alcaro, R. (2018). All Is Not Quiet on the Western Front: Trump's Iran Policy andEurope's Choice on the Nuclear Deal‏. Istituto Affari Internazionali (IAI).
Aljazeera. (2019). US-Iran tensions: All the latest updates. Aljazeera.
AL-Kassim, M. (2020). Rising US-Iran Tensions Risk Wider Military Confrontation.
AssociatedPress. (2020). Key events leading up to US-Iran confrontation. The Associated Press.
Behravesh and Azizi. (2020). Israel’s Peace Deals Are a Strategic Nightmare for Iran. Foreign Policy.
Brookings. (2020). US policy in the Middle East: A conversation with Assistant Secretary of State David Schenker. Brookings.
CGEP. (2018). Iran Sanctions: Today's Landscape and Future Guideposts. Center on Global Energy Policy at Columbia University.
DepartmentofState. (2021). Justification Congressional Budge. Washington.D.C: Department of State, Foreign Operations, and Related Programs.
Duman, B. (2020). US-Iran tensions deepen divisions in Iraq's Hashd al-Shaabi. Anadolu Agency.
Economist. (2020). Donald Trump’s sanctions in the Middle East have had little effect.Middle East & Africa. The Economist.
Haley, N. (2018). The U.N.’s Uncomfortable Truths About Iran. New York Timse .
Harrison. (2020). The U.S.-Iran Showdown: Clashing Strategic Universes Amid a Changing Region. Middle East Institute.
Harrison, R. (2020). The U.S.-Iran Showdown: Clashing Strategic Universes Amid a Changing Region. Middle East Institute.
Hicks and Dalton. (2017). Deterring Iran After The Nuclear Deal. Center for Strategic & International Studies(CSIS).
Kahl, C. H. (2018). Pompeo’s Dangerous Delusions; What the Trump Administration’s Iran Policy Gets Wrong. Foreign Affairs.
Karako and Williams. (2017). Missile defense 2020: next steps for defending the homeland. Center for Strategic & International Studies(CSIS).
Katzman, K. (2020). Iran sanctions; Updated November 18, 2020. Library of Congress Wshington D.C., COongressional Research Service (RS20871).
Krauthammer, C. (2015). Iran’s emerging empire. Washingtonpost.
Maloney, S. (2017). The Roots and Evolution of Iran’s Regional Strateg. . Atlantic Council , 199-200.
Obamawhitehouse, a. (2015). Remarks by the President on the Iran Nuclear Dea. Washington, D.C: American University Washington, D.C.
O'connor, T. (2019). If Iran Falls, ISIS May Rise Again. Newsweek magazine.
Pew. (2017). Shia influence in the Middle East. Washington, D.C: Pew Research Center.
Pompeo, M. R. (2018). Confronting Iran: The Trump Administration’s Strategy. es.usembassy.gov , para 2.
Richards, A. M. (2015). Iran as a Strategic Threat to the US in the Middle East and Its Impact on US Policy in the Region. Missouri State University.
Robinson, K. (2020). What Is Hezbollah? Council on Foreign Relations.
Stritzel, H. (2007). Towards a theory of securitization: Copenhagen and beyond., 13(3), . European journal of international relations , 357-383.
Thenatinal. (2019). EU states boycott Iran summit US called in Poland. Thenatinal .
Toosi, N. (2019). Trump’s coalition of one. Politico .
U.S.DEPARTMENTOFTHETREASURY. (2018). Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act. U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY2018.
USDepartmentofState. (2019). Designation of the Islamic Revolutionary Guard Corps, , April 8 ,2019,. US Department of State, Office of The Spokesperson.
Wæver, O. (1993). Securitization and desecuritization Copenhagen:. Centre for Peace and Conflict Research , 45-67.
WhitePaper. (2017 ). Arabia, S. the Visit of President Trump. WhitePaper Report.
Wroughton and Wilkin. (2015). Iran Will Need to Spend Most of Any Post-Sanctions Windfall at Home. reuters.