نارسایی حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در حمایت از محیط‌زیست‌ بین‌الملل

نویسنده

چکیده

در این مقاله تلاش شده خلأهای موجود در حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در ابعاد ملی و بین‌المللی احصاء و مورد اشاره قرار گیرد. همچنین استدلال شده که در حقوق بین‌الملل و در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، ظرفیت‌های خوبی برای حفاظت از محیط‌زیست بین‌الملل وجود دارد، اما این به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. تأسیس دادگاه ویژه محیط‌زیست برای مقابله کیفری با تخلفاتی‌ که صورت می‌پذیرد و نهادینه‌کردن مسئولیت بین‌المللی کیفری دولت از ضروریاتی است که در این مقاله مورد استناد و استدلال قرار گرفته است. در تمامی تدابیری که در راستای حمایت از محیط‌زیست بین‌المللی صورت می‌پذیرد، باید تلاش شود قوانین مرتبط با مقوله محیط‌زیست از حالت توصیه‌ای و سفارشی خارج شده و حالت الزام پیدا کند. تنها در این صورت است که مطلوبیت جهانی برای جامعه بشری تأمین می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ineffectiveness of the International Law and the International Environmental Law in Preserving the International Natural Environment

چکیده [English]

This paper seeks to underline and study the loopholes in the International Law and the International Environmental Law regarding national and international issues. It is argued that the International Law and the International Environmental Law possess a proper capacity to address the preservation of the global natural environment. This, however, is not enough. This study argues that establishing a special environmental court to take up the cases regarding the natural environment and institutionalizing the international criminal responsibilities of the states are necessary steps which must be taken. All the rules and laws regarding the natural environment must be obligatory. This is the only way to ensure that the global environment would remain favorable for the global population

کلیدواژه‌ها [English]

  • natural environment
  • International Law
  • International Criminal Law
  • International Responsibilities of the States
  • Permanent Development