واکاوی فضاسازی رسانه‌ای آمریکا در پرونده‌ هسته‌ای ایران (بررسی موردی عملکرد صدای آمریکا)

نویسندگان

چکیده

بحران‌آفرینی، سیاست اصلی دولت ایالات متحده در موضوع هسته‌ای ایران را تشکیل داده است. در این میان، دیپلماسی رسانه‌ای ایالات متحده نقشی بی‌بدیل در ساخت بحران هسته‌ای ایران و سپس تداوم این بحران داشته است. در طی سال‌های گذشته رسانه‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین کارگزاران دیپلماسی رسانه‌ای دولت ایالات متحده با القای نزدیک‌شدن حکومت ایران به مرحله ساخت بمب اتم، افکار عمومی دنیا را تحت تأثیر قرار داده‌اند. بررسی چگونگی این اقدام رسانه‌ای، مسئله اصلی این مقاله را تشکیل داده است. در بررسی این مسئله، ضمن اشاره به نقش اساسی صدای آمریکا در ساخت و سپس تداوم مناقشه هسته‌ای ایران، به تحلیل محتوایی عملکرد این رسانه پرسابقه آمریکایی پرداخته‌ایم. باتوجه به ماهیت این مقاله، در این پژوهش از روش تحلیل محتوا بهره برده‌ایم. همچنین با بهره‌مندی از منابع کتابخانه‌ای، اسنادی و اینترنتی به گردآوری اطلاعات لازم پرداخته و درنهایت ضمن تبیین چگونگی بحران‌سازی از موضوع هسته‌ای ایران به دسته‌بندی مناطق تأثیرپذیر از این فضاسازی رسانه‌ای و ابعاد گوناگون آن پرداخته‌ایم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The United States’ Media Manipulation Regarding Iran’s Nuclear Program: A Case Study of Voice of America (VOA)

چکیده [English]

Creating crisis has been the United States’ primary policy regarding Iran’s nuclear program. The U.S. media diplomacy has played a unique role in creating the Iranian nuclear crisis and its aftermath. During the past few years, media, as the most significant agent of the U.S. media diplomacy, have manipulated the global public opinion by propagating the alleged Iranian approach to producing nuclear bombs. The primary objective of the present study is to analyze these media manipulations. Outlining the fundamental role played by the Voice of America in producing and preserving the Iranian nuclear dispute, we have conducted a content analysis of this longstanding American channel. The required data are gathered using library, archival, and internet sources. Finally, clarifying the methods used to create disputes around Iranian nuclear program, we have presented the areas being affected by the media manipulation and its different dimensions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Nuclear Crisis
  • Voice of America
  • Iranophobia
  • Shiaphobia
  • Islamophobia