رفتار ویژه با کشورهای در حال توسعه جهت توسعه اقتصادی آنها از دیدگاه سازمان ملل متحد

نویسندگان

چکیده

پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای در حال توسعه که درصدد برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی خود بودند، با موقعیت مسلط کشورهای توسعه‌یافته در حوزه‌‌های مختلف مرتبط با توسعه اقتصادی و وضعیت ضعیف خود در این زمینه‌ها مواجه شدند. لذا آنها تلاش کردند از روش‌های مختلف از جمله سازمان ملل، کشورهای توسعه‌یافته را متعهد نمایند که به صورت ویژه و غیرمتقابل اقداماتی را به نفع‌شان انجام دهند. رفتارهای ویژه مورد انتظار کشورهای در حال توسعه که به کرات و مداوم توسط سازمان ملل مطرح شده عبارتند از: اصلاح ساختار اقتصاد جهانی، تعیین قیمت مناسب برای صادرات کالاهای اولیه، رفع موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، دسترسی به بازار، تأمین مالی توسعه و انتقال فناوری. کشورهای توسعه‌یافته به جز در موارد استثنایی، به صورت غیرمتقابل، هیچ‌گونه تعهد الزام‌آوری را در خصوص انواع رفتارهای مذکور نپذیرفته‌اند، ولی به صورت اختیاری اقداماتی را در این زمینه انجام داده‌اند. پیامدهای مثبت اقدامات مذکور به نسبت نیاز کشورهای در حال توسعه ناچیز بوده است. هرچند که برخی کشورهای در حال توسعه توانسته‌‌اند با مدیریت مطلوب، از شرایط فراهم شده استفاده بهتری نمایند. کشورهای در حال توسعه جهت توسعه اقتصادی باید بیشتر به توانمندی‌های خود تکیه کنند تا کمک‌های سایر کشورها. روش تحقیق در تهیه این مقاله اسنادی و کتابخانه‌ای بوده و نوع تحقیق توصیفی - تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Special Treatment with Developing Countries for Their Economic Development, from the Viewpoint of United Nations Organization

چکیده [English]

After the Second World War, developing countries that were going to plan an economic development course encountered the privileged position of developed countries in various fields related to economic development and realized their own disadvantages in those areas. Therefore, by various means including UN help, they tried to obligate developed countries so they should specially and non-reciprocally implement measures for their benefit.The special treatments expected by developing countries that have been repetitively and continuously brought up by the UN are: amending the structure of global economy, suitable pricing for exports of preliminary goods, removing tariff-/non-tariff-based barriers, market access, financing development and technology transfer. Developed countries, notwithstanding some exceptions, have not accepted non-reciprocally any binding obligation related to the kinds of aforementioned treatments; but have volunteered to do so. Positive consequences of those attempts have been trivial compared to under-developed world requirements. Albeit, some developing countries have been able to exploit the situation in a better way with desirable management. Developing countries must rely on their own potentials for economic development not on the aids of other countries. Documents and library based methodology were used in this study which is descriptive and analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • United Nations
  • Right to Development
  • Global Economy
  • Financing
  • technology