بررسی قواعد بشردوستانه حاکم بر کاربرد پهپادها در مخاصمات مسلحانه (مطالعه موردی حملات پهپادهای ایالات متحده آمریکا)

نویسندگان

چکیده

کاربرد پهپادها در مخاصمات مسلحانه مدرن، بحث‌های عمده‌ای را در زمینه اجرای حقوق بین‌الملل بشردوستانه ازجمله عدم تفکیک میان تروریسم و غیرنظامیان و توسل به پهپادها توسط نهادهای غیرنظامی چون سازمان اطلاعات مرکزی امریکا برانگیخته است. تسری قواعد بشردوستانه در حملات پهپادها علیه تروریسم بین‌المللی، به دنبال حملات تروریستی یازده سپتامبر 2001 در چهار نقطه پاکستان، افغانستان، یمن و سومالی، به دلیل ماهیت مخاصمات مسلحانه انجام گرفته که غیربین‌المللی هستند؛ از وضعیت متفاوتی برخوردار است؛ اما اصول مشترکی در تمامی این مخاصمات وجود دارد و آن هم حمایت از غیرنظامیان و تفکیک بین رزمندگان و غیررزمندگان براساس قواعد بین‌الملل بشردوستانه است که در این حملات نقض شده است. در این مقاله نشان داده خواهد شد که علاوه‌بر نقض قواعد بین‌المللی بشردوستانه به ویژه در زمینه حمایت از غیرنظامیان و محیط زیست، این حملات نتوانسته است به اهداف مورد ادعای امریکا از حملات پهپادها که همان مبارزه با تروریسم بین‌المللی است، دست یابد، بلکه در جهت عکس موجب رشد احساسات ضدامریکایی و الحاق مردم بومی مناطق مورد هدف حملات پهپادهای امریکایی به گروه های تروریستی، پراکنده شدن تروریست‌ها در کشورهای دیگر از جمله سوریه و در نهایت افزایش موج خشونت‌ها در خاورمیانه و اختلال در صلح و امنیت منطقه‌ای شده است که با اهداف و اصول منشور ملل متحد تعارض کامل دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of International Humanitarian Law Governing the Use of Drones in Armed Conflicts (a case study of United States’ Drone Attacks)

چکیده [English]

The use of drones in modern armed conflicts has raised several major controversies over the implementation of international humanitarian law including the lack of distinction between terrorists and civilians and the use of drones by some civilian institutions such as United States’ Central Intelligence Agency. Attributing international humanitarian law to the United States’ drone attacks against international terrorism following the 9/11 terrorist attacks has had different status in Pakistan, Afghanistan, Yemen and Somalia due to the nature of these armed conflicts. But there are common principles in all of these conflicts i.e. protecting civilians and distinguishing between combatants and non-combatants which has been breached in according with the international humanitarian law. The conclusion of this article is that in addition to the violations of international humanitarian law, particularly in the field of protection of civilians and the environment, the United States’ drone attacks couldn’t attain their alleged aims i.e. combating international terrorism but conversely have amounted to the growth of anti-Americanism and the incorporation of indigenous people in targeted areas to the terrorist groups, ,scattering terrorists in other countries such as Syria and ultimately the increasing tide of violence in the Middle East and the disruption of regional peace and security conflicting the purposes and principles of the United Nations Charter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drone
  • humanitarian law
  • terrorism
  • Non-International Armed Conflicts