راهبرد بهبود استاندارد کیفیت آب شرب در کشورهای درحال توسعه

نویسندگان

چکیده

اهمیت سلامت و پاک بودن آب شرب به عنوان مهم‌ترین عامل اثرگذار بر سلامت انسان شناخته شده است. اصلی‌ترین مرجع تعیین‌کننده سلامت آب شرب در هر کشوری "استاندارد کیفیت آب شرب" است. با توجه به این مطلب که هر کشور دارای امکانات و منابع اقتصادی، تکنولوژیکی و از همه مهم‌تر خصوصیات منابع آب مخصوص به خود است، لزوم تهیه و تدوین استاندارد کیفیت آب شرب به صورت مجزا برای هر کشور امری ضروری به حساب می‌آید. مقاله حاضر دربردارنده راهکارهایی در جهت تدوین استاندارد کیفیت آب شرب در کشورهای در حال توسعه است. در این پژوهش راهبردهای مهم در طرح قواعد و پیشنهادات مهم در راستای تدوین یک استاندارد در کشورهای درحال‌توسعه و راهکارهای تدوین جداول پارامترها و غلظت‌ها، و همچنین نمونه‌گیری و نظارت بر نحوه اعمال استانداردها گنجانده شده است. در تحلیل حاضر پیشنهاد شده است محدوده غلظت آلاینده‌های مختلف آب شرب براساس مدیریت ریسک و مهندسی ارزش بر پایه استانداردهای جهانی به‌گونه‌ای تهیه شود که امنیت سلامتی مصرف‌کنندگان حفظ شود و امکان اجرایی شدن آن بر اساس تعداد و نوع عملکرد تصفیه‌خانه‌های آب موجود در کشور وجود داشته باشد. همچنین در پایان نیز تحلیلی مقایسه‌ای بر استاندارد آب شرب در ایران به عنوان کشوری درحال توسعه و مقایسه آن با استانداردهای ارائه شده از سوی سازمان بهداشت جهانی و آژانس حفاظت از محیط‌زیست سایر کشورها صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Setting Water Quality Standard: A Strategy to Improve the Quality of Drinking Water in Developing Countries

چکیده [English]

Clean drinking water has been identified as the most important factor affecting human health. The main source to control healthy drinking water is the "water quality standard" reports. Due to the fact that each country has its own economic resources, technology, and water characteristics, preparing separate water quality standards are of necessity. This article contains guidelines for the preparation of drinking water quality standards in developing countries. The most important strategies on the field are: laying rules in order to formulate a standard, development of strategies to recognize desired parameter, sampling and monitoring programs, as well as how to apply the standards which are included in the study. Finally, a comparative analysis of water quality standards in a developing country is compared to the standards provided by the World Health Organization and the Environmental Protection Agency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • water standard
  • drinking water parameters
  • concentration
  • Sampling
  • Quality Control