بررسی تطبیقی لیبرالیسم و نئولیبرالیسم؛ مارکسیسم و نئومارکسیسم در اقتصاد جهانی

نویسنده

چکیده

اقتصاد سیاسی بین‌الملل حوزه‌ای است که علاوه بر توجه به ابعاد علمی ‌و کاربردی، درگیر مسائل نظری است و به همین علت به مکاتب متنوعی تقسیم شده است. در صورتی که صاحب نظران این حوزه بتوانند در میان ابعاد مختلف هماهنگی همراهی ایجاد نمایند، تنوع مذکور، یک نقطه قوت برای اقتصاد سیاسی بین‌الملل محسوب خواهد شد. در این مقاله به تحلیل دیدگاه‌های نئولیبرالیسم و نئومارکسیسم به صورت تطبیقی پرداخته می‌شود؛ هر چند به واقع‌گرایی نیز اشاره‌هایی شده است. براساس دیدگاه نئولیبرال، اقتصاد براساس سازوکارهای بازار و اصول لیبرالیسم و با اتکا به پیشرفت‌های تکنولوژیک نشئت‌گرفته از رقابت و نوآوری در بازار آزاد، در حال تبدیل شدن به یک اقتصاد جهانی است. نکته مهم دیدگاه نئولیبرالیسم این است که جهانی‌شدن اقتصاد، باعث بهبود و افزایش رفاه در سراسر جهان از جمله در کشورهای فقیر خواهد شد. نئومارکسیست‌ها در مقابل، این ایده را مطرح کردند که ساختار حاکم بر اقتصاد بین‌الملل به‌گونه‌ای است که در آن امکان توسعه برای کشورهای توسعه‌نیافته وجود ندارد. نئومارکسیست‌ها از جمله ‌اندره گوندر فرانک، سمیر امین، کاردوسو، فالتو و والرشتاین در دهه1970 و نیز رابرت کاکس (از مکتب انتقادی) با ارائه مفاهیمی‌ مانند توسعه ناموزون، مبادله نابرابر، رابطه مرکز- پیرامون تلاش کردند ساختار نظام و سرمایه‌داری حاکم بر اقتصاد بین‌الملل را تبیین کنند. در ادامه مقاله با طرح انتقادات وارده به دو نظریه به تبیین مناقشات نظری اخیر خردگرایان و انتقادگرایان به‌عنوان جدیدترین نظریات مطرح در اقتصاد سیاسی بین‌الملل نیز خواهد پرداخت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Neo-liberalism and Neo-Marxsism in Global Economy

چکیده [English]

International political economy is a field in which scientific and applied dimensions along with theoretical problems are fully considered and for this reason, it was divided to various schools. If those who are involved in this field can coordinate these different dimensions, this diversity will be regarded as an advantage for international political economy. This article analyzes the schools of neoliberalism and neo-Marxism on a comparative basis, although it also looks briefly at realism. According to neo-liberal approach, market mechanisms and the principles of liberalism which govern the functioning of economy are transforming it into a global economy by relying upon technological advances resulting from the competition and innovation in free market. The main point advanced by neo-liberalism is that the globalization of economy contributes to increasing prosperity and welfare all over the world including poor countries. In contrast, neo-Marxists believe that the structure governing international economy does not allow any possibility for development in underdeveloped countries. Neo-Marxists such as Andre Gunder Frank, Samir Amin, Cardoso, Falleto and Wallerestein in the 1970 and also Robert Cox (critical theory) presented concepts such as uneven development, unequal exchange and core-periphery relation and tried to explain the structure of capitalism which govern the international economy. Also, the author addresses the critiques made about these two theories and describes recent theoretical discussions made by rationalists and advocates of critical theory as the latest theories advanced in international political economy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global Economy
  • economic liberalism
  • neo-liberalism
  • Marxism
  • neo-Marxism