بررسی راهبردی آموزش حفاظت از محیط زیست در ایران: ضرورت‎ها و تنگناها

نویسنده

چکیده

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی بیان داشته، اما علی‌رغم این تصریح قانونی وضعیت محیط زیست در ایران به شدت نگران‌کننده است؛ به طوری که بنا بر گزارش شاخص عملکردی محیط زیست در سال 2006، رتبه ایران از میان 133 کشور جهان با عدد شاخص 70 در مقام 53 قرار گرفته است. در دوره ارزیابی بعدی در سال 2008، رتبه عملکرد محیط زیست ایران با 15 پله نزول به 68 می‌رسد و در آخرین رده‌بندی در سال 2010 نیز محیط زیست ایران با 10 پله نزول دوباره و امتیاز اندک 60 به رتبه 78 تنزل یافته است. انتشار این آمارهای رسمی این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که بازیگران عرصه محیط زیست ایران اعم از توده‌های مردم، جامعه دانشگاهی، بنگاه‌های اقتصادی و در رأس همه دولت در زمینه حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از گسترش تخریب و آلودگی آن ناموفق بوده‌اند. با اندکی کاوش می‌توان دریافت که یکی از مهم‌ترین مشکلات و موانع موجود در عرصه حفاظت از محیط زیست در ایران، نبود آگاهی و اطلاعات در میان تمامی لایه‌های اجتماع است. بدین منظور در قوانین مختلف برنامه‎ توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت موظف به تقویت و توانمندسازی سازوکارهای لازم جهت گسترش آموزش‌های عمومی و تخصصی در زمینه محیط زیست شده است. این تحقیق در صدد نشان‌دادن نقش و کارکرد آموزش در حفاظت از محیط زیست و رویکرد ایران نسبت به نهادینه‌سازی چنین آموزش‎هایی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Review of Environmental Protection Education in Iran: Necessities Bottlenecks

چکیده [English]

According to customary international law, foreign states are immune to judicial prosecution in domestic courts of other countries. Such immunity was first exercised in the United States in Schooner Exchange vs. McFaddon case on the basis of courtesy, not as a fundamental right. Since that time, decisions made by the US courts with regard to immunity of foreign states have been influenced by decisions of the Department of State. Since early 20th century and after the beginning of extensive intervention by the state in market economy, despite Washington acceded to the limited immunity of foreign states, that immunity was still influenced by decisions of the Department of State. The Congress passed a law in 1976 on the immunity of foreign states in order to increase latitude of the judicial authorities in investigating cases which came under the immunity of foreign states independent to the Executive. Based on that law, foreign states were granted absolute immunity to judicial competence of the US federal and state courts unless a case was considered one of the exceptions which were mentioned by the law of immunity. However, the US courts continued to take orders from the Department of State. This paper uses content analysis method to discuss compliance of judicial and legislative authorities of the United States with the executive power: a system which is more influenced by political pressures than the rule of law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Environmental protection
  • Iran’s Constitution