جرم سیاسی در فقه اسلامی: واکاوی اصل 168 قانون اساسی

نویسنده

چکیده

اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. ماهیت جرم سیاسی و فلسفه تفکیک آن از سایر جرائم، علت تأکید مضاعف بر علنی بودن رسیدگی آن هم با حضور هیئت منصفه و صرفاً در محاکم دادگستری و خاصیت و آثار این همه قید و شرط و بیشتر از همه بررسی نوع نگاه اسلام و شریعت مقدس به مسئله جرم سیاسی، عناوینی است که هر یک به نوبه خود درخور توجه و اهتمام بوده و بحث و بررسی پیرامون هر کدام از این عناوین می‌تواند گامی در جهت اجرایی شدن این اصل مترقی و افتخارآمیز قانون اساسی باشد. در این مقاله، عناوین مسبوق‌به‌سابقه در حوزه فقه که می‎تواند از مصادیق جرم سیاسی تلقی شود، با واکاوی موضوع از زاویه جدیدی مورد پژوهش قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Crime in Islamic Jurisprudence: Exploring Article 168 of the Constitution

چکیده [English]

Article 168 of the Islamic Republic of Iran’s constitution has stipulated that hearing political and press charges should be public and attended by a jury at a court of law. The quality of political crime and the reason for differentiating it from other crimes; the main reason behind the emphasis put by the law on open hearing of such crimes in presence of jury and merely at courts of law; the consequences of these provisions and conditions; and most importantly, the approach taken by Islam and the sacred Sharia law to political crime, are major topics which need due attention. Discussing every one of these topics can be considered a step toward implementation of this progressive article of the Iranian constitution. This paper discusses major topics related to the Islamic jurisprudence which can be considered as instances of political crime by scrutinizing this issue from a new standpoint.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitution
  • Political Crime
  • jury
  • public court
  • courts of law
  • muhariba (effort to topple the Islamic government)
  • spreading corruption