مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران

نویسندگان

چکیده

اگرچه بروز آسیب‎‎ها و ناهنجاری‎‎ها در جوامع مختلف، تا حدودی طبیعی است، اما ذات زندگی اجتماعی بشر همواره با کمبود‎‎ها، نارسایی‎‎ها و اختلالاتی مواجه است که بروز ناهنجاری‎‎ها را ناگزیر می‌سازد. اگر این معضلات به میزانی رسیدند که به مسئله اجتماعی تبدیل شدند، شایسته توجه و تدبر جدی بوده و بایستی علل و عوامل افزایش‎‎دهنده بسترها، زمینه‎‎ها و همچنین ابعاد و زوایای این ناهنجاری‎‎ها بررسی و شناخته شوند و مبتنی بر پژوهش‎‎ها و مطالعات، سیاست‎‎ها و راهکار‎‎های کنترل و مهار، تدوین گردد. مسائل و آسیب‎‎های امنیت اجتماعی و فرهنگی، پدیده‎های غیر فردی، واقعی، نسبی، قانونمند و قابل کنترل هستند که طرح و شناسایی علمی آنها مستلزم وجود یک واحد اجتماعی مشخص و اندیشمند است که با تعامل گروهی، جهت ارتقا و مدیریت آن اقدام گردد. مفهوم " فرهنگ امنیتی" از این اندیشه ناشی می‎‎شود که در هر نظامی، امنیت باید به منزله حقوق اساسی یک شهروند تلقی گردد؛ حقوقی که افراد جامعه می‎توانند خواهان رعایت آن از جانب مسئولان اجرایی شوند. گفتمان‎‎های جدید در نگاه به امنیت اجتماعی برخلاف دیدگاه‎‎های سنتی، امنیت را در بستر اجتماعی آن مطالعه می‎نمایند که از این منظر مؤلفه‎‎های اجتماعی در تکوین، استقرار و استمرار امنیت، نقش برجسته‎‎ای پیدا می‎کنند و در این چشم انداز است که پارادایم‎‎های تحلیلی متفاوتی متناسب با شرایط اجتماعی هر جامعه‎‎ برای تحلیل و طراحی استراتژی‎‎های امنیت پدیدار می‎‎شوند. پژوهش حاضر در راستای این اهداف، با بررسی اسنادی و پیمایشی احساس امنیت در تهران، در تلاش برای رسیدن به راهکار‎‎های کنترل و مهار امنیت می‎باشد. نتایج به دست‌آمده حاکی از آن است که در میان متغیر‎‎های اثرگذار بر امنیت، بیشترین تأثیر را متغیر سرمایه فرهنگی داشته است. بنابراین با نگاهی کلان به جامعه و با توجه به نتایج پژوهش، به طراحی الگوی ارتقای مدیریت امنیت اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical and Strategic Foundations of Enhancing Social and Cultural Security in Tehran

چکیده [English]

Although anomalies in different societies are to some extent natural, the essence of social life is always faced with shortages, deficiencies and disruptions, that make the emergence of anomalies unavoidable. The point is that when these anomalies transform into social problems, they should be tackled by adopting solutions based on studies devoted to the identification of factors responsible for them. Problems related to social and cultural security are non-individual, real, relative, rule-governed and controllable phenomena understanding of which requires the existence of a specific and thoughtful social unit guided by group interaction. The concept of "cultural security" derives from the idea that in every system, security should be considered among the basic rights of citizens; rights which people can ask for their observation by authorities. New discourses on social security, contrary to traditional views, studies security in its social context, therefore, social factors become much important in the development, establishment and survival of security. In this framework, different analytical paradigms consistent with the social situation of each society emerge to analyze and devise strategies for security. This article while surveying security perception in Tehran, tries to obtain solutions for controlling social problems. Findings show that among variables affecting security including lack of organization, social capital, distrust, cultural capital and social protection, the most influential is cultural capital. Therefore, with a glance at the society and given the obtained results, the authors devise a model for enhancing the management of social and cultural security

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security